Del

Velkommen til studiestart på pædagoguddannelsen i Holbæk

Kære kommende studerende

Om ganske kort tid træder du ind i et helt nyt kapitel i dit liv, og vi glæder os til at blive en del af det. Du er kommet ind på en uddannelse, hvor fagligheden går helt ind i hjertet, men du bliver også en del af et helt campus, der summer af studieliv, muligheder og én puls.

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

 

Med venlig hilsen
Uddannelsesleder
Martin Hoffmann


Studiestart er torsdag d. 1. februar kl. 9.00

Adressen er: Campus Holbæk, Anders Larsensvej 5, 4300 Holbæk 

Vi mødes alle i kantinebygningen, hvor du efter en fælles velkomst følges med dit hold til dagens undervisningslokale. 

Der vil være skiltning på campus, så du let kan finde frem til kantinebygningen. 

Program for den første uge

Torsdag 1. februar 9.00-12.35

 • Fælles velkomst for alle nye studerende på Campus Holbæk
 • Velkomst på holdet
 • Faglige og sociale aktiviteter
 • Kom godt i gang på pædagoguddannelsen
 • Lær dit hold og dit campus at kende

Fredag 2. februar 8.30-14.20

Medbring computer

 • Faglige og sociale aktiviteter
 • Besøg fra praksis

Mandag 5. februar 8.30-13.25

Medbring computer<o:p></o:p>

 • Faglige og sociale aktiviteter<o:p></o:p>
 • IT på uddannelsen - Introduktion ved studentervejledere
 • Studiestartsprøve
 • Sociale aktiviteter ved studentervejledere

Tirsdag 6. februar 8.30-13.25

Medbring computer<o:p></o:p>

 • Faglige og sociale aktiviteter<o:p></o:p>
 • Introduktion til pædagogiske tænkere

Onsdag 7. februar 8.30-12.35

På tur! Medbring godt humør, tøj efter vejret og en god madpakke. Mere info i studiestarten og på ItsLearning.

Torsdag 7. februar 

Undervisningsfri. Selvstændig forberedelse til fredag og mandag.  

Fredag 8. september 8.30-13.25 + 13.25-16.00

 • Faglige og sociale aktiviteter
 • Trivsel og fællesskab
 • Arbejde med studiemiljø 
 • Studiestartscafé

OBS! Justering af programmet

Dit skema for uge 7 og 8

Uge 7

Mandag 12.2 kl. 10.10 - 14.20

Tirsdag 13.2 Selvstændigt studiearbejde (evt. i grupper)

Onsdag 14.2 kl. 8.30 - 11.45

Torsdag 15.2 Selvstændigt studiearbejde (evt. i grupper)

Fredag 16.2 kl. 8.30 - 11.45

 

Uge 8

Mandag 19.2 kl. 10.10 - 13.25

Tirsdag 20.2 kl. 8.30 - 11.45

Onsdag 21.2 kl. 8.30 - 11.45

Torsdag 22.2 Selvstændigt studiearbejde i grupper (afsæt tid mellem 8.30-16.00)

Fredag 23.2 kl. 9.00 - 14.00

 

Undervisningsplan og skema for resten af semestret

I første uge bliver du introduceret til læringsplatformen Itslearning. Det er i itslearning, du har adgang til undervisningsplan og skema for resten af semestret.

Studiestartsprøve

Inden vi rigtig går i gang med studiet, skal du gennemføre en studiestartsprøve. Studiestartsprøven er en intern skriftlig prøve, som bedømmes bestået/ ikke-bestået. Den varer en time. Prøven har til formål at sikre, at du er kommet godt i gang på studiet.

Prøven er obligatorisk og hjælper os til at se, om du er studieaktiv. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med vores prøveregler og system, så du er fortrolig med dem, når det rigtig gælder. Du vil få mere information om studiestartsprøven i studiestarten, så du skal ikke blive nervøs. 

Studiestartsprøven afvikles d. 5. februar. Du får nærmere besked om prøven, når du starter d. 1. februar 2024. Hvis du er syg eller forhindret i at deltage i prøven den 5. februar, vil der være mulighed for omprøve den 8. februar. 

Introduktion til studiet

Undervisningsforløb og aktiviteter på 1. semester

Pædagogiske, miljøer og aktiviteter

Det er det første forløb på din uddannelse. På forløbet får du viden om forskellige målgruppers forudsætninger og perspektiver. Du vil få kompetencer til at kunne planlægge, udføre og evaluere forskellige pædagogiske miljøer og aktiviteter, der fremmer læring og udvikling. Derudover får du viden og kompetencer til at arbejde med relationer og udvikling.

Undervejs i forløbet vil du møde forskellige undervisningsformer, have møder med praksis på studiet og i praksis, komme omkring i lokalsamfundet og stifte bekendtskab med fx musik, bevægelse, natur og udeliv, drama og værkstedsfag.

Du vil få undervisning i professionel samarbejdspraksis til støtte for arbejdet i studiegrupper. Dette kommer du til at bruge igennem hele din uddannelse.

Køn, seksualitet og mangfoldighed


Dette forløb giver dig et overblik over dilemmaer, diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, familieformer og kulturel mangfoldighed. Du vil arbejde med, hvordan individuelle, sociale, institutionelle og kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i mangfoldige fællesskaber. Herunder hvilken rolle du som borger, pædagog og individ selv spiller i disse fællesskaber. Du vil i forløbet skulle omsætte din viden om dilemmaer, diskurser og perspektiver i tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af pædagogiske aktiviteter/ miljøer.

Arbejdsformer

I undervisningsforløb veksles mellem studieaktiviteter som undervisning, selvstændigt arbejde og arbejde i studiegrupper. Du vil arbejde med redegørelser, analyser og refleksion over temaer, teori og metoder med relevans for det pædagogiske arbejdsfelt.

Der er mødepligt på pædagoguddannelsen

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af din uddannelse. At din uddannelse er et sted, hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende - og hvor I deler viden, erfaringer og holdninger med hinanden. Det er i mødet med andre, at du bliver en dygtig pædagog. For at sikre at alle møder op og deltager aktivt i undervisningen er der mødepligt på min. 85% det første studieår for alle pædagogstuderende i Danmark.

Hvordan fremmøderegistreringen foregår, kan du læse mere om på Studienet, og du vil også blive informeret om mødepligten i forbindelse med din studiestart.

Undervisningsplan, skema og datoplan

På Absalon anvender vi læringsplatformen Itslearning. På Itslearning finder du undervisningsplaner og skema for de forløb, som du skal deltage i.

Du vil i studiestarten også blive introduceret til pædagoguddannelsens datoplan, hvor du kan se vigtige datoer for dette og kommende semestre.

Hvad skal anskaffes INDEN studiestart

Bøger: Det er en god idé at købe eller skaffe dig adgang til grundbøgerne inden studiestart, så du kan følge med i læsningen fra start. 

Computer: Det er absolut nødvendigt, at du har en god computer af nyere årgang. Hvis du vælger at bruge PC, skal den kunne køre Windows 10. Du kan også sagtens bruge en Mac, men du kan blive lidt begrænset i forhold til de programmer (bl.a. Office365), som Absalon stiller gratis til rådighed.

Det kan være en fordel, at installere TimeEdit og ItsLearning på din smartphone, så du har en let adgang til dit skema og dine undervisningsressourcer. 

Penalhus: Du kan få brug for en blyant, et viskelæder, en god tusch og gerne en limstift eller limpistol

Litteratur ved studiestart

Grundbøger til studiestart på pædagoguddannelsen

Bøgerne I skal skaffe jer adgang til er:

Gravesen, D. T. (red.) (2015). Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime 

Rask, L. Hansen, M.B. Ravn, Ib. Rask, A.K. (2021). Studiegrupper. Samarbejde og Facilitering. (2. udg.) Hans Reitzel Forlag.

Jensen, N. E. (2023). Metodebogen: Undersøgelses- og studiemetoder på pædagoguddannelsen. (3. udgave) Hans Reitzels Forlag

Matthiesen, J. & Larsen, M.E. (2023). Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. (2. udgave). Samfundslitteratur

 

Bogen "Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed" er en pædagogisk grundbog, som har kapitler, der vedrører hele grundfagligheden på pædagoguddannelsen. 

Bogen "Studiegrupper. Samarbejde og facilitering" er et studieværktøj, som bruges til at understøtte studiegruppearbejdet på hele pædagoguddannelsen. 

Bøgerne "Metodebogen. Pædagoguddannelsen mellem profession og akademisering" og "Skriv opgaver på pædagoguddannelsen" er bøger som bidrager med gode redskaber i forhold til det studietekniske. Disse bøger kan også bruges gennem hele uddannelsen - fra læsningen af den første tekst til udarbejdelsen af bachelorprojektet som afslutning på uddannelsen.

Praktik

I løbet af pædagoguddannelsen er der 4 praktikperioder - 2 korte og 2 lange.

1. praktikperiode tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på Pædagoguddannelsen Holbæk.

 

2. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 3. semester og 6 måneder frem. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Holbæk. I forbindelse med anden praktik gennemføres et uddannelsesforløb på 2 dage med førstehjælp.

 

3. praktikperiode tilrettelægges som specialiseringspraktik fra 3. modul på 5. semester og 6 måneder frem. Det er en lønnet praktik, og der indgår 10 studiedage, som gennemføres på Pædagoguddannelsen Holbæk.

 

4. praktik tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i sammenhæng med bachelorprojektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. Den studerendes opsamling af empiri indgår som centralt i praktikperioden. Den 4. praktikperiode tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling og kompetencemålet for bachelorprojektet er sigtepunktet for arbejdet i denne praktikperiode.

Alle praktikpladser ligger i Region Sjælland.

ItsLearning, studiemail og skema

Du vil ca. 14 dage før studiestart modtage en mail med dit personlige brugernavn og kode. Dette skal du anvende for at bruge studiemail samt til Absalons undervisningsplatform ”ItsLearning”. 

På ItsLearning finder du vigtig information om din undervisning. Fx kalender og undervisningsplaner med information om forløbenes undervisningsgange. Nærmere intro til ItsLearning sker i løbet af introdagene. Du opfordres til at uploade et vellignende foto af dig selv på din profil på ItsLearning. Du kan orientere dig omkring de elektroniske platforme og værktøjer her.

Vær opmærksom på, at al mailkorrespondance til og fra os af sikkerhedshensyn skal ske via din studiemail. Henvendelser sendt fra gmail eller andre private mailadresser, svarer vi ikke på.

Årshjul 2024/25 (Ferie - Praktik - Eksamen)

1. semester

Starter d. 1.2.2024 og slutter 28.6.2024 

Undervisningsforløb 1. semester

1.2 2024 – 3.5.2024 Pædagogiske miljøer og aktiviteter

6.5 2024 – 19.6.2024 Køn, seksualitet og mangfoldighed 

Undervisningsfri periode 1. semester

Påske 25.3 - 2.4 2024

Kristi himmelfartsdag 9.5 og 10.5 2024

Pinse mandag d. 20.5 

Prøver 1. semester

Uge 26 2024 er der prøve i Pædagogiske miljøer og aktiviteter.

Prøven er en gruppeprøve, hvor I som gruppe går til prøven en af dagene i uge 26.

2. semester

Starter d. 19.8.2024 og slutter 31.1.2025 

Undervisningsforløb på 2. semester

19.8.2024 – 27.9 2024 Pædagogens praksis

30-9 2024 – 15.11 2024 Første praktik

25.11 2024 - 17.1 2025 Samfundet i pædagogisk arbejde 

Undervisningsfri 2. semester

Jul uge 52 og uge 1 

Prøver 2. semester

11.11 - 15.11 2024 Praktikprøve. Prøven ligger i forlængelse og som afslutning på første praktik. Det er en individuel prøve.

Mødepligt på pædagoguddannelserne

Mødepligt skal styrke pædagoguddannelsen. 

Pædagoguddannelsen er i gang med at blive endnu bedre - og det skal du være en del af.

Vi ønsker, at du får mest muligt ud af din uddannelse. At din uddannelse er et sted, hvor du mødes med dine undervisere og medstuderende - og hvor I deler viden, erfaringer og holdninger med hinanden. Det er i mødet med andre, at du bliver en dygtig pædagog. For at sikre at alle møder op og deltager aktivt i undervisningen er der fra februar 2021 indført mødepligt på min. 85% i grundfaglighedsdelen for alle nye pædagogstuderende i Danmark.

Hvordan fremmøderegistreringen foregår, kan du læse mere om på Studienet og du vil også blive informeret om mødepligten i forbindelse med din studiestart.

Registreringen og mødepligten gælder alle planlagte studieaktiviteter på uddannelsen, som sættes i gang af jeres undervisere. Det kan være forelæsninger, holdundervisning, onlineundervisning og vejledning etc.

 

 

Lær dit hold at kende

Vi lægger kræfter i at lære hinanden at kende på tværs af holdet i studiestarten, fordi vi ved at studiemiljøet og kontakten til medstuderende og undervisere har stor betydning både for din faglige udvikling og trivsel på uddannelsen.  

Du og dine medstuderende vil komme med forskellige baggrunde og erfaringer, og I kan have forskellige behov og ønsker for studielivet. Vi vil bygge bro mellem forskellighederne i fællesskab og favne hinandens forskellige behov. 

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere om her

Studieadministrationen kan kontaktes på Mail: paedagog@pha.dk

Har du spørgsmål i forhold specialpædagogisk støtte eller spørgsmål vedrørende fysiske, psykiske eller sociale emner i forbindelse med din studiestart,  kan du kontakte vores studievejledning her.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til underviser Mette Morsing Ladefoged, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Underviser: Mette Morsing Ladefoged  Mail: meml@pha.dk

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via efteroptag efter 1. februar, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig