Del

Krænkende adfærd

På Absalon er det gode studieliv i centrum. Det kræver gode læringsmiljøer, hvor alle udviser respekt for hinanden og bidrager til at skabe et godt og trygt fællesskab. Derfor er krænkende adfærd helt uacceptabelt, og på Absalon har vi nultolerance over for krænkelser. 

Der kan være stor forskel på, hvilke behov man har, hvis man har oplevet krænkende adfærd. Uanset hvilket behov du har, er hjælpen klar, og du kan være sikker på, at du ikke behøver at stå alene. Nedenfor kan du læse, hvad du kan gøre, hvis du oplever krænkende adfærd, og hvem du kan kontakte, hvis du har behov hjælp og støtte. 

Hvis du oplever krænkende adfærd

Sig fra. Hvis du oplever at blive krænket, er det en god idé at sige fra i situationen. Det er du i din gode ret til!

Vis din støtte. Hvis du er vidne til krænkende adfærd, så vis din støtte ved at udvise omsorg, opbakning og støtte til den krænkede. 

Tal med nogen. Hvis du oplever situationer, du opfatter som krænkende, er det en god ide at tale med andre om det – fx andre studerende. Du er også velkommen til at henvende dig til Absalons studievejledere eller Studenterrådgivningen.

Hvis du har brug for at tale din oplevelse igennem

Du er altid velkommen til at kontakte Absalons studievejledere, hvis du har brug for en professionel vejleder til at tale oplevelsen igennem med. Se kontaktinformation her

Hvis du gerne vil tale med nogen, der ikke er knyttet til Absalon, er du meget velkommen til at kontakte Studenterrådgivningen. Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til alle studerende på videregående uddannelser og tilbyder konceptet ”Tal trygt”, der er specielt rettet mod studerende, der har oplevet krænkende adfærd. Du kan læse mere om Studenterrådgivningen og se, hvordan du kontakter dem her

Både Absalons studievejledere og Studenterrådgivningen har tavshedspligt og kan hjælpe dig med at få sat ord på din oplevelse. De kan også hjælpe dig videre, hvis du fx ønsker at anmelde krænkelsen til Absalon. 

Hvis du vil anmelde en krænkelse

Du kan anmelde en krænkelse, uanset om den vedrører en medstuderende, en ansat på Absalon eller en person med tilknytning til dit praktik- eller klinikforløb. Du kan også anmelde uanset, om det er dig selv, der er blevet krænket, eller du har været vidne til en krænkelse. 

Hvis du vil anmelde en krænkelse, skal du kontakte din uddannelsesleder. Hvis du ikke ønsker, at din uddannelsesleder skal håndtere anmeldelsen, kan du vælge at kontakte en teamleder i Uddannelsesservice i stedet. Du kan regne med at høre fra uddannelses- eller teamlederen senest 2 hverdage efter, at du har anmeldt krænkelsen. 

Hvad sker der, når jeg har anmeldt en krænkelse?
Uddannelses- eller teamlederen vil undersøge krænkelsen og tage stilling til, hvad der skal ske i forhold til sagen. Du kan som minimum regne med at få en samtale med uddannelses- eller teamlederen, ligesom den eller de personer, du mener har krænket dig, også vil blive hørt. Du har ikke mulighed for at være anonym, medmindre der er ganske særlige forhold. 

Husk, at du er meget velkommen til at have en bisidder. Det kan fx være en bisidder fra Studenterrådgivningen, som tilbyder gratis hjælp i den forbindelse. Se mere om denne mulighed her

Hvem skal jeg kontakte?
Du finder kontaktinformation til din uddannelsesleder på Studienet under "Min Uddannelse". Vælg herefter den uddannelse, du går på. For de fleste uddannelsers vedkommende finder du uddannelseslederens navn og kontaktinformation i højre side. Nogle uddannelser har dog informationen under punktet ”Kontakt” eller ”Hvem er vi?”, som du finder i venstremenuen. 

Hvis du vil have en teamleder fra Uddannelsesservice til at håndtere din anmeldelse, skal du kontakte 

  • Gitte Saltoft Christiansen, gisc@pha.dk eller 72 48 29 96
  • Lene Holberg Serup, lese@pha.dk eller 72 48 29 41.

Sådan definerer Absalon krænkende adfærd

Der er tale om krænkende adfærd, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd.

Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Krænkelser kan både være fysiske, verbale, ikke-verbale og digitale fx via Absalons platforme.

Hvis du har været udsat for krænkende adfærd på studiet, kan du få fortrolige samtaler og professionel rådgivning hos Studenterrådgivningen, der tilbyder konceptet "Tal trygt".

Studenterrådgivningen har kontor på flere af Absalons campusser. Se, hvor du kan finde dem her

Nyttige links

Arbejdstilsynets hotline
Her kan du anonymt få råd og vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladser og praktiksteder. Du kan læse mere om Arbejdstilsynets tilbud her

Hvis du har været udsat for en forbrydelse
Hvis du har været udsat for en forbrydelse som offer, vidne pårørende kan politiet hjælpe, støtte og rådgive dig. Du kan læse mere på politi.dk/ofre. Her kan du blandt andet finde information om  

Retningslinjer for god adfærd

Du kan læse Absalons retningslinjer for god adfærd her