Del

Specialiseringsmoduler i Roskilde – Forår 2024

Katalog over udbud af specialiseringsmoduler samt link til valg af moduler er sendt ud via studiemail primo oktober 23.

OBS OBS - Katalog er opdateret med en version 2 med ændring i udbud.

Har du valgt, men ønsker at vælge om, kan du udfylde survey igen og skrive OMVALG i bemærkninger.

 

Frist for besvarelse er fredag 24. oktober 2023.

Placering i ugeskemaet

I modulbeskrivelserne kan du se placeringen af specialiseringsmodulerne. I foråret 2024 er modulerne placeret på følgende måde:

For daghold: Om mandagen (heldagsundervisning) (med undtagelse af specialiseringsmodulet Idræt: Aktiviteter i vand, der ligger tirsdag formiddag og kun er for 20s-studerende)

For e-læring: Torsdag eftermiddag


Om specialiseringsmodulerne

Specialiseringsmodulerne har til hensigt at give dig mulighed for at tone din uddannelse i en bestemt retning. Du kan tone din læreruddannelse monofagligt ved fx at kombinere
undervisningsfaget Dansk med specialiseringsmodulet Dansk – Fordybelse, eller
tværfagligt ved fx at kombinere undervisningsfaget Historie med specialiseringsmodulet
Teknologiforståelse.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til kataloget over specialiseringsmoduler og dit valg af specialiseringsmodul, kan du kontakte Læreruddannelsens studievejledere.

Hvis du har spørgsmål til de enkelte modulers indhold og form, kan du henvende dig til modulernes kontaktpersoner. Disse står anført i kataloget.