Del

Studieaktivitetsmodel for 7. semester

7. semester består af kurset Bachelorprojekt (20 ECTS) og op til to valgkurser (10 ECTS). Modellen angiver alene et billede for studieaktiviteterne på bachelorprojektet og ikke for 7. semester som helhed. Dette skyldes at aktiviteterne i valgkurserne kan være meget forskellige og derfor ikke med mening kan indføres i en samlet semestermodel.