Del

Studieaktivitetsmodel for 6. semester

6. semester består alene af kurset Ingeniørpraktik (30 ECTS). Modellen angiver et samlet billede for studieaktiviteterne og for 6. semester som helhed.