Del

Studieaktivitetsmodel for 5. semester

5. semester består af kurserne Projekt 4 Downstream processing (10 ECTS), Praktisk regulering og instrumentering (5 ECTS) samt QA/QC (5 ECTS) og op til to valgkurser (10 ECTS). Modellen angiver alene et billede for studieaktiviteterne på de tre obligatoriske kurser og ikke for 5. semester som helhed. Dette skyldes at aktiviteterne i valgkurserne kan være meget forskellige og derfor ikke med mening kan indføres i en samlet semestermodel.