Del

Studieaktivitetsmodel for 4. semester

4. semester består af de tre kurser Projekt 3 Fermentering (15 ECTS), Analytisk kemi 1 (10 ECTS) og Matematisk modellering (5 ECTS). Modellen angiver et samlet billede for studieaktiviteterne på de tre kurser og for 4. semester som helhed.