Del

Studieaktivitetsmodel for 3. semester

3. semester består af de fire kurser Molekylærbiologi 1 (10 ECTS), Enzymteknologi (5 ECTS), Kemiske enhedsoperationer (10 ECTS) og Teknisk kemi (5 ECTS). Modellen angiver et samlet billede for studieaktiviteterne på de fire kurser og for 3. semester som helhed.