Del

Studieaktivitetsmodel for 2. semester

2. semester består af de fem kurser Projekt 2 Anvendt mikrobiologi (5 ECTS), Mikrobiologi (10 ECTS), Biokemi (5 ECTS), Fysisk kemi (5 ECTS) og Statistik (5 ECTS). Modellen angiver et samlet billede for studieaktiviteterne på de fem kurser og for 2. semester som helhed.