Del

Studieaktivitetsmodel for 1. semester

1. semester består af de tre kurser Projekt 1 Industriel bioteknologi (10 ECTS), Almen og organisk kemi (10 ECTS) og Matematik 1 (10 ECTS). Modellen angiver et samlet billede for studieaktiviteterne på de tre kurser og for 1. semester som helhed.