Del

Sikkerhed omkring lasercutteren

Vi anser lasercutteren som en maskine, der kræver skærpet tilsyn, dvs. at du må ikke forlade eller overdrage ansvaret for opsynet med maskine til en elev!

I sjældne tilfælde kan der opstå ildebrand i maskinen. Derfor er det en god idé at have en våd klud eller vand stående ved maskinen, så du kan slukke branden. Laserskæring er en proces, hvor du brænder materiale væk, derfor er det farligt at gå fra.

I tilfælde af brand gør således:

  1. Sluk maskinen og tag strømmen.
  2. Sluk branden - med en klud eller lidt vand.

Er maskinen skadet, kontakt CFU.