Del

Du kan:

 • Skære op til 0,4 cm træ i en arbejdsgang.
 • Skære i helt tynde materialer som f.eks. crepepapir eller mylar.
 • Skære og gravere emner op til 380 x 230 mm.
 • Skære huller ned til ca. 1/4 mm (strålens diameter).

Du kan ikke:

 • Skære i metal.
 • Skære eller gravere i sten, kulfiber og andre hårde materialer (visse stentyper kan dog graveres, f.eks. marmor og skifer).
 • Skære eller gravere i PVC, vinyl eller andre plasttyper, der indeholder chlor-forbindelser.
 • Gravere i andre metaller end anodiseret aluminium.
 • Skære i glas.

Brugbare materialer:

 • Vi anbefaler, at du bruger 3-4 mm birkefiner og til finere arbejder akryl.
 • Du kan bruge akryl, mylar, krydsfiner, balsatræ og mange andre former for træ, pap, stof og papir. 
 • Glas kan graveres, men virker også kun hensigtsmæssigt i bestemte typer glas.
 • Spørg os, hvis du er i tvivl.

Eksempel på snittets vinkel:

Laseren bliver skudt langs med emnet og fokuseres først, idet et konkavt spejl retter strålen lodret ned.

Fordi strålen fokuseres til et mindre punkt, end når den kommer ud af laseren, bliver snittet ikke helt vinkelret.

På billedet er effekten let overdrevet, men jo tykkere materialet er, desto tydeligere er vinklen.

Teknikken:

Der findes flere forskellige måder at bruger lasercutteren. 

Vektorgravering tegner en linje i emnet, der er lige så tynd som laseren, men uden at skære helt igennem.

Rastergravering laver et mønster af prikker, der tilsammen giver et indtryk af gråtoner (ligesom en almindelig laserprinter). Det giver mulighed for at lave billeder og hele flader. Rastergravering tager væsentligt længere tid end vektorgravering og koster derfor mere. Det svarer til en normal printerproces, hvor man tegner hele billedet op pixel for pixel. 

Gravering kan foretages på to måder: Normal rastergravering eller relief-gravering, der brænder ned i materialet styret af gråtonen i det billede, man graverer. Med denne teknik kan man lave relieffer i 3D - det kræver dog en del øvelse. 

Sidst, men ikke mindst, kan man skære med laseren. Det kan bruges utroligt alsidigt. 

Filtyper:

Filen, der skal laves, afleveres i et af følgende formater:

 • SVG (Scalable Vector Graphics)
 • AI (Adobe Illustrator)
 • EPS (Encapsulated Postscript)
 • DXF (ikke 3D!)

Vi anbefaler, at du starter med at bruge Inkscape, som primært bruger SVG og DXF. 

Læs mere om de programmer, vi anbefaler.

Filspecifikationer:

Det maksimale areal, der kan skæres indenfor, er 380 x 230 mm. Hvis du vil rastergravere, anbefales det at holde det inden for 360 x 210 mm, da laseren har tendens til at virke lidt ringere i rastermode tæt på kanten.

Vi anbefaler, at du lader eleverne arbejde i formater som A5 eller A4, da det er formater, som eleverne hurtigt kan finde sig tilrette i.