Del

Alt det vigtige - det med småt

Levering

 • Afleveringsstedet på skolen skal være tæt ved en indgang, og der skal være uhindret adgang. Det betyder, at afleveringsstedet skal være ryddet ved dårligt føre.
 • Vores chauffør skal så vidt muligt kunne læsse i niveau. 
 • Transport indendørs skal kunne ske med sækkevogn, og afstanden skal være kortest mulig. 
 • Ved levering kræver vores chauffør en kvittering for modtagelse af makerspacet.

Opsætning

 • CFU Absalon sender en tekniker ud på jeres skole til at sætte udstyret op. I må ikke selv installere/opsætte udstyret. 
 • Lasercutteren skal have strøm fra en kontakt, der har jordforbindelse, da lasercutteren ellers opbygger meget statisk elektricitet, der kan ødelægge elektronikken. 
 • Lasercutteren skal også have mulighed for udsugning eller et vindue, hvor I kan lede røgen fra laseren ud. 

Materialer

 • Der medfølger én rulle filament pr. 3D-printer. Skal I bruge mere eller andet filament, sørger skolen selv for indkøb - det skal dog være PLA.
 • Skolen sørger selv for at anskaffe andre materialer. I bliver orienteret om, hvilke materialer der må anvendes, på det obligatoriske kursus, som I skal deltage i, inden vi leverer makerspacet. 

Afhentning

 • På afhentningsdagen skal makerspacet være pakket korrekt ned og stå klart på afleveringsstedet. Afleveringsstedet skal være tilgængeligt for vores chauffør. 
 • Hvis vi kører forgæves, vil skolen få en faktura for ekstra kørsel. 
 • Skolen er erstatningspligtig for eventuelle skader på det lånte udstyr.