Del

Hvad er en lasercutter?

En laser er stort set bare højt fokuseret, stærkt forstærket lys. Tænk på et forstørrelsesglas, som kan brænde et blad ved at fokusere sollys på et enkelt punkt - men flyttes det en smule uden for fokus, så stopper det med at brænde.

Med en laser kan du fokusere lyset til et lille punkt, og du kan brænde igennem tyk krydsfiner, uden at lysstrålen spredes ud. Teknologien er ikke ny, men er først inden for de senere år blevet så billig, at den kan bruges i folkeskolens undervisning.

Med lasercutteren kan du lave prototyper og det endelige produkt meget hurtigt. Lasercutteren er på flere måder 3D-printerens overmand, når det drejer sig om hastighed. Lasercutteren arbejder ikke i 3D, men i 2D, som med din kreativitet kan blive til 3D-objekter. 

Lasercutteren fungerer ved, at laserhovedet er fastgjort og kan bevæges frit i en X, Y, Z akse (se billedet). Maskinen kan aflæse vektorer, punkter eller raster i billeder i et særligt filformat og bevæger laseren rundt for at skære og/eller gravere i materialet. 

Hvad er gravering?

Gravering er at ridse eller skære et mønster, billede eller tekst ind i en overflade og kan udføres på mange forskellige former og materialer. Ved gravering efterlades overfladen med et svagt brændt lag. Både gravering og skæring kan kombineres i en enkelt operation på lasercutteren. 

Du kan enten selv finde og skabe et mønster, du kan finde billeder på nettet, eller du kan gøre det til en del af en tegning på dit objekt. 

Der findes to typer gravering: 

Ved vektorgravering skæres en linje i objektet med en bredde som laserens lysstråle; strålen skærer dog ikke gennem objektet. Hvor dyb graveringen er, afhænger af den effekt og hastighed, man har defineret på lasercutteren. 

Ved rastergravering laves et mønster af prikker, der tilsammen danner et helt billede eller mønster. Her laves billedet pixel for pixel og tager derfor længere tid (og koster mere). Til gengæld kan du få flotte billeder med hele flader. 

Hvad er skæring?

Hvor gravering kan udføres på mange forskellige former og materialer, så laves gennemskæring næsten udelukkende på flade objekter (2D) med ensartet tykkelse. Flere 2D-objekter kan så samles til 3D-objekter. 

Ved gennemskæring laver lasercutteren et meget lille snit, så det er muligt at lave skarpe hjørner og detaljerede figurer.