Del

Velkommen til studiestart på Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde

Kære kommende studerende

Her på siden kan du finde en række informationer om din studiestart.

Vi glæder os til at møde dig!Med venlig hilsen
Ane Kruse
Uddanelsesleder


Studiestart er d. 1. februar kl. 9.00

Adressen er: Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Vi samles i fællesområdet indenfor hovedindgangen ved skiltet ’Fysioterapeut’

Introduktion til uddannelsen

Kære nye studerende  

Velkommen til fysioterapeutuddannelsen på Campus Roskilde. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til studiet og Campus Roskilde d. 1. februar 2024.

Som forberedelse til at starte på uddannelsen beder vi dig orientere dig i uddannelsesplanen for 1.semester, som du finder via itslearning (Itsl)/Studienet eller via linkoversigten nedenstående. Uddannelsesplanen giver dig et indtryk af, hvad 1.semester indeholder. Orienter dig også i studiet, studiets opbygning og indhold vha Studieordningen, som du også finder via ItsL/Studienet eller via linkoversigten. 

Vi vil også bede dig om at bruge lidt tid på Itsl, som er vores digitale læringsplatform. Du kan bl.a. med fordel downloade app’en, og orientere dig i kalenderfunktionen, planer og oversigt. 

Vi glæder os til at se dig og tage imod dit hold.

På fysioterapeutuddannelsens vegne

Iben Fogstrup                           Ida H. Lindgren

Lektor                                      Adjunkt           

ihf@pha.dk                               ihli@pha.dk 

 

Linkoversigt

Bemærk at du skal have oprettet dig på PH Absalons A-net for at tilgå de fleste links. Se vejledning for dette i mailen fra PH Absalon/studieadministratoren.

 

EMNE

LINK

Studienet

https://www2.phabsalon.dk/studienet/

Fysioterapeutuddannelsen ved PH Absalon (incl uddannelsesplan)

https://www2.phabsalon.dk/studienet/min-uddannelse/fysioterapeutuddannelsen/

Fysioterapeutuddannelsen, Campus Roskilde

https://phabsalon.dk/uddannelser/fysioterapeutuddannelsen 

ItsLearning

https://itsl.pha.dk 

Studieordningen (red. 2020) 

https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/Fysioterapeut/Studieordning_2020_-_Fysioterapeutuddannelsen_Absalon.pdf

Studieophold i udlandet 

 

Prækursus i Naturvidenskab

https://phabsalon.dk/international/  

 

Prækursus i Naturvidenskab

Program for introdagene

Torsdag d. 1/2

 Program

9.00-9.30 

Lokale A2.45

Velkomst ved undervisere & studentervejledere

Hilse på hinanden i bordgrupper

Program for introdagene

9.30-9.45

Kort præsentation af øvrige undervisere på uddannelsen

9.45-10.00

Pause

10.00-11.00

“Kend dit hold 1”

11.00-11.45

Frokost

11.45-12.45

“Kend dit hold 2” 

13.00-15.00

Rundvisning på campus via O-løb

Fredag d. 2/2 

Program

9.00-9.45

A2.46

Introduktion til det at være studerende

10.00-10.50

A0.63

Intro til fællesfunktioner 

10.50-11.40

Frokost

11.40-13.00

B0.09/10

“Kend dit hold 3” - Samarbejdsøvelser i plenum og i grupper

13.10-13.45

A2.46

Intro til ITSL

13.45-14.00

Pause

14.00-15.00


15-16           

Intro til uddannelsen: Velkomst ved uddannelsesleder Ane Kruse og "Hvem er vi"  

 

Fredagsbar

Mandag d. 5/2

 Program

kl. 8.30-10.55

A1.06

Fysioterapiens og uddannelsesstedets historie og udvikling

11.00-12.00

Frokost

12.00-13.00

A2.46

Intro til Campus og bøger på studiet

 

 

Tirsdag d 6/2

 Program

8.30-10.55

A2.46

Introduktion til akser og planer og bevægelsesterminologi

11.00-11.45

Frokost

11.50-14.20

Fysioterapi v/ IHLI

  

Onsdag d. 7/2

 Program

8.30-10.55

Anatomi v/Mikkel

11.50-14.20

Fysiologi v/Anne

14.30-16.30

Åben briks

 • intro
 • arbejde med opgave i anatomi
 

 

 

 

Sådan ved vi at du er studieaktiv

1) Der er registrering af fremmøde til undervisning

2) Som en del af fysioterapeutuddannelsen skal du gennemføre en studiestartsprøve. 

Prøven har til formål at klarlægge, om du reelt er påbegyndt uddannelsen og din motivation, kendskab og viden til uddannelse og klinisk undervisning. Din underviser introducerer dig og dine medstuderende til studiestartsprøven i forbindelse med studiestartsugen.

Du har to forsøg til at gennemføre studiestartsprøven, og såfremt du ikke afleverer eller får denne godkendt, betragtes du som udskrevet af studiet.

 

 

Lær dit hold at kende

Som det fremgår af introprogrammet, vil der fra første dag på studiet være fokus på, at du lærer dine medstuderende, studentervejledere og undervisere at kende. 

Og du kan allerede nu begynde at følge med i hvad der foregår på uddannelsen, samt komme i kontakt med andre studerende på dit hold, ved at tilmelde dig disse to Facebookgrupper:

Holdets Facebookgruppe: FRV24- Fysioterapeut Roskilde

Uddannelsens Facebookgruppe: PH Absalon Fysioterapeutuddannelsen for studerende og undervisere

Vi anbefaler også at du uploader et profilbillede i itslearning inden studiestart, i form af et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre). Læs hvordan her. Det er hurtigt og nemt. Det fremgår også af guiden, hvordan du kan finde profilbilleder på dine medstuderende

Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne huske dit navn.

Praktik

Praktikperioderne, som også kaldes "Klinisk undervisning", udgør en vigtig del af fysioterapeutuddannelsen. Den kliniske undervisning foregår på godkendte kliniske undervisningssteder og tilrettelægges som en integreret del af den samlede uddannelse, således at studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis uddannelsesinstitutionen og i klinik supplerer hinanden. 

 
Den kliniske undervisning skal således, i samspil med uddannelsens teoretiske dele, styrke de studerendes læring og bidrage til at uddanne dygtige fysioterapeuter. 

 
Professionshøjskolen Absalon er ansvarlig for at tilvejebringe de nødvendige antal pladser på de kliniske uddannelsessteder i region Sjælland. En studerende har ret til ét tilbud om praktikplads pr. praktikforløb. 

Årshjul

Du finder informationer om feriedatoer her!

Hvad skal du anskaffe dig INDEN studiestart?

Startkit

Til undervisningen i fysioterapi skal du bruge:

 • 1 stk. lagen uden elastik
 • 1 stort håndklæde og 1 lille
 • Parfumefri talkum
 • Parfumefri olie til massage

Derudover skal du også bruge:

 • Målebånd
 • Goniometer/vinkelmåler

Forsikring

Som studerende på fysioterapeutuddannelsen er det vigtigt, at du har styr på dine forsikringer - specielt din erhvervsansvarsforsikring. Den skal du bruge, hvis du skulle komme til at gøre skade på en medstuderende i undervisningen eller en patient i praktikken - også i udlandspraktik. 

Det er dit eget ansvar, at du er tilstrækkelig forsikret.

Generelt opfordres der til, at du rådfører dig med din fagorganisation og eget forsikringsselskab for blive klar over, hvilke forsikringer du har brug for.

Der er flere scenarier, der kan udspille sig, hvor du kan have behov for forskellig dækning. Et generelt overblik over de væsentligste punkter findes nedenfor:

På uddannelsesinstitutionen:

 • Som udgangspunkt vil det være dine private forsikringer der dækker dig, såfremt du forvolder person- eller tingsskade i forbindelse med dit studie. Det kan være skade på medstuderende, undervisere og brugere/patienter eller deres ting. Det kan være i alle situationer lige fra almindelig undervisning, projektarbejde til praksisstudier

Skaderne kan være dyre og have uoverskuelige konsekvenser. Det er derfor rigtig vigtigt, at du som studerende sikrer dig, at du er tilstrækkelig dækket.

Danske Fysioterapeuter  www.fysio.dk. tilbyder en billig forsikring, da den er inkluderet i deres medlemskab. 

Under praktikforløbet:

 • Dækning ved egen personskade eller sygdom

  • Her vil du som studerende, som udgangspunkt være dækker af reglerne om arbejdsskader, hvorefter praktikpladsen er ansvarlig.

 • Dækning ved andres person- eller tingsskade

  • Du vil som udgangspunkt i disse situationer være dækket efter reglerne om arbejdsgiveransvar og vil derfor være dækket af praktikpladsen.

Disse to scenarier vil som regel betyde, at det vil være praktikpladsens forsikring der dækker dig personligt, eller for de person- eller tingsskader du skulle komme til at forvolde i din praktikperiode.

 • Dækning ved person- eller tingsskade der fremkommer ved handlinger der går udover rammer og beføjelser angivet af praktikstedet

  • Skulle du handle udover de instrukser og beføjelser du har fået fra praktikpladsen eller på anden måde handle på en sådan måde, at dette ikke kan forenes med fagets almindelige handlemåde, vil du ikke være dækket efter ovennævnte regler. Der vil i sådanne situationer generelt være tale om grove forseelser, hvilket betyder, at de også er meget alvorlige, når de opstår og kan have store konsekvenser.

 • Dækning ved udlandspraktik

  • Ved udlandspraktik vil det være reglerne i det enkelt land, der er gældende. Derfor er det vigtigt, at du inden afrejse sikre dig en passende dækning. Dette kan gøres ved at kontakte praktikstedet og eget forsikringsselskab, for at sikre tilstrækkelig dækning under opholdet. Se nærmere vedrørende udlandsophold.

Studiemail og itslearning – Absalons digitale læringsplatform

Du får en mail med dit personlige brugernavn inden studiestart. Dette skal du anvende til din studiemail samt til  Absalons digitale læringsplatform Itslearning. Du vil i løbet af studiestarten få en nærmere introduktion til ItsLearning

Vi anbefaler at du orienterer dig omkring de digitale platforme og værktøjer vi bruger.  Læs mere og find vejledninger her

Vi vil også bede dig om at bruge lidt tid på ItsLearning inden studiestart. Du kan bl.a. med fordel downloade app’en, og orientere dig i kalenderfunktionen, planer og oversigt. Læs mere her

Profilbillede i Itslearning
Derudover vil vi bede dig uploade et vellignende billede af dig selv (dit ansigt og skuldre) på din profil på ItsLearning. Læs hvordan her

Vi bruger billederne til at lære dig at kende, og det er en del af vores fokus på det gode studiemiljø, fordi det hjælper os som undervisere med at kunne huske dit navn.

OBS! Som studerende skal mailkorrespondance til og fra Absalon af sikkerhedshensyn, ske via din studiemail. Vi svarer ikke på henvendelser sendt fra private mail adresser.

 

 

Se din litteraturliste for 1. semester

Du får en optimal opstart på studiet, når du har de lærebøger, du skal bruge på 1.semester. Du skal kun bestille de bøger, som er krydset af i kolonnen for 1.semester  Du finder den samlede litteraturliste for alle semestre her


Anskaffelse af studiebøger

Som du kan se af listen, så er det mange bøger du skal anskaffe, men mange af bøgerne skal dog bruges over flere semestre, så den største udskrivning er her i starten af dit studie.

Vælg de nyeste udgaver af bøgerne på litteraturlisten, da det er dem, der undervises efter.

Lokale boghandlere kan skaffe de fleste bøger, men har dem ikke nødvendigvis hjemme. Bemærk at udenlandske bøger kan have flere ugers leveringstid! Hvis du har svært ved at finde de bøger, vi skal bruge fra starten, så har boghandlen ”Academic Books” dem alle.

Det er en god idé at undersøge, om du kan få studierabat, når du køber dine bøger. Brugte bøger er også en mulighed. Der er forskellige apps og grupper for dette på internettet. Undersøg dog, hvis du finder en anden udgave end angivet, hvor stor forskel der er. Du kan også låne bøger på vores bibliotek. Her kan de også vejlede dig om muligheden for at kopiere dele af bøgerne.

Har du spørgsmål?

Du har sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du brænder efter at få svar på. Prøv først at klikke dig rundt på siderne i Studienet, læs Studieordningen og kig på Absalons hjemmeside. Beskrivelse af indhold, undervisningsformer, praktik og prøver kan du læse mere i Uddannelsesplanen for 1. semester.

Har du brug for særlige hensyn/hjælpemidler, kan du kontakte Studievejledningen.

Vent ellers til studiestart, hvor du får besvaret en masse spørgsmål.

Hvis du stadigvæk står med akutte spørgsmål, der ikke kan vente, er du velkommen til at skrive til din studentervejleder, som vil forsøge at svare din mail så hurtigt som muligt :-)

Studentervejleder:
Navn: Caroline Steffensen
Mail: 10411302@edu.pha.dk

 

 

Vigtige datoer og praktiske oplysninger

Merit - Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts

Som en del af din optagelse vurderer vi før studiestart, om du skal have merit for dele af din uddannelse. Vores vurdering gøres på baggrund af oplysningerne i din ansøgning. Hvis du tildeles merit, får du besked før studiestart. Tildeles du ikke merit, får du besked senest 1. marts.

Du kan kontakte merit@pha.dk hvis du har spørgsmål til merit.

 

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som studerende hos Professionshøjskolen Absalon har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS).

SPS er en mulighed, hvis du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du kan fx få SPS, hvis du er ordblind. Det er vigtigt, at du søger om SPS så hurtigt som muligt, da der kan være ventetid på støtten.

Har du spørgsmål vedr. SPS, er du meget velkommen til at skrive til studievejleder@pha.dk 

Info til dig der tilbydes en studieplads efter 1. februar

Er du tilbudt studieplads via efteroptag efter 1. februar, vil du blive kontaktet af studieadministrationen med information om, hvornår du skal møde på studiet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til optagelse@pha.dk 

Studiemail og adgang til Absalons platforme

Som studerende på Absalon, får du adgang til vores læringsplatform itslearning og du får tilknyttet en studiemail.

Du modtager dit IT-velkomstbrev kort efter du er optaget. Du modtager brevet på nemstudie.
Er du optaget på standby, får du dit IT-brev, når du tilbydes studiestart.

itslearning er Absalons læringsplatform. Her kan du finder dine undervisningsplaner og dit undervisningsmateriale. Det er også på itslearning, du kommunikerer med dine undervisere og medstuderende. Læs mere om, hvordan du logger på itslearning her.

Alle Absalons campusser er røgfri

Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Vi glæder os til at se dig