Del

Læreruddannelsens internationale talentlinje

En uddannelse der giver adgang til en verden af muligheder

Professionshøjskolen Absalon tilbyder den internationale talentlinje som en del af læreruddannelsen.

Det øgede antal internationale skoler på verdensplan har bevirket en stor efterspørgsel efter lærere med tværkulturelle kompetencer. Som reaktion på denne efterspørgsel, tilbyder Professionshøjskolen Absalon en talentlinje med internationalt fokus.

Hvad gør Læreruddannelsens internationale talentlinje til noget særligt?

Den internationale talentlinje er et undervisningsforløb under læreruddannelsen. Det er dog også en hel del mere:

 • Du skal, udover at beherske tre undervisningsfag, kunne opnå kompetencer til at undervise i engelsk som andet- og fremmedsprog
 • Du skal gennemføre to specielle tværfaglige moduler
 • Det er et krav, at du gennemfører en del af din uddannelse i udlandet – enten gennem lærerpraktik på en skole eller gennem studier ved en højere uddannelsesinstitution
 • Du vil få ansvar for at udvikle dine undervisningskompetencer via din digitale portefølje – og dette vil udgøre emnet for en selvstændig prøve.

Udover at gennemføre læreruddannelsens ordinære undervisningsforløb (240 ECTS-points), er det under talentlinjeforløbet et krav, at du gennemfører yderligere fag, svarende til 32 ECTS-point oven en periode på fire år.

Hvorfor vælge Læreruddannelsens internationale talentlinje?

Den internationale talentlinje er langt mere krævende, men det er samtidig en uddannelse, der vil åbne døre for uanede muligheder – både under og efter uddannelsen:

 • Du vil få mange muligheder for at udvikle en international undervisningsprofil
 • Som en international studerende vil du få en enestående mulighed for at basere din læreruddannelse på danske pædagogiske traditioner og principper.
 • Som en del af det internationale forløb, vil dine studier blive yderligere beriget gennem dine medstuderendes mangfoldighed.
 • Ekstra studier bliver godskrevet på dit eksamensbevis.
 • Såfremt du gennemfører uddannelsen inden for de berammede fire år og opfylder de øvrige krav, vil det af dit eksamensbevis fremgå, at du har gennemført den internationale talentlinje.
 • Uddannelsen vil give dig en attraktiv stillingsbeskrivelse i relation til alle internationalt orienterede skoler – såvel i Danmark som i hele den vide verden!

Udvælgelsesproces til den internationale talentlinje?

For at kunne komme ind på Den internationale talentlinje-uddannelse, skal du ansøge om optagelse – og blive optaget – på den danske læreruddannelse i Vordingborg.

Når du er indskrevet, skal du kunne opfylde følgende to krav:

 • Du skal have bestået engelsk på dansk A-niveau (eller tilsvarende)
 • Du skal bestå den særlige 3-timers adgangsprøver til Den internationale talentlinje-uddannelse. Denne prøve vurderer både dine kompetencer i skriftligt engelsk og dine evner til at formulere et velstruktureret argument.

Læs om uddannelsen på engelsk

Adgangskrav

Adgangskravene til den internationale talentlinje på læreruddannelse er de samme som til den ordinære læreruddannelse.

Derudover skal du:

 • have bestået engelsk på minimum A niveau.
 • bestå den særlige 3-timers adgangsprøver til Den internationale talentlinje-uddannelse. Denne prøve vurderer både dine kompetencer i skriftligt engelsk og dine evner til at formulere et velstruktureret argument.

Ansøgning foregår via optagelse.dk, hvor du vælger læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Vordingborg.

”Jeg vil omfavne andre kulturer”
Glæden ved det hjemlige studiemiljø, sult efter alverdens kulturer og lysten til at undervise børn i hele verden. Det forener islandske Gunnhildur…

Tag uddannelsen her