Del

Samtykke ved indhentelse af reference

Forslag til standardtekster til breve og emails i forbindelse med udformning af samtykkeerklæringer.

Samtykke ved indhentelse af reference

Du er blevet oplyst om, at det er dig, som vi har valgt at gå videre med til eventuel besættelse af den ledige stilling. Derfor vil vi gerne indhente reference.

Hvis du ønsker at give samtykke til indhentelse af reference, beder vi dig besvare denne mail med oplysning om referencens/referencernes navn og telefonnummer.

Det er frivilligt for dig, om du ønsker at give samtykke til ovenstående. Manglende samtykke vil dog kunne få indflydelse på den endelige beslutning, om du tilbydes stillingen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte undertegnede.

Oplysningerne vil alene blive brugt i forbindelse med ansættelsesproceduren og bliver herefter slettet.

Referencen vil vedrøre indhentelse af oplysninger om følgende emner:

  • Arbejdsrelation
  • Verifikation af oplysninger du har givet i forbindelse med ansøgning
  • Faglige og personlige kompetencer, arbejdsopgaver og resultater
  • Præstationer og arbejdskapacitet

Professionshøjskolen Absalon indhenter referencen/referencerne med hjemmel i forvaltningslovens § 29, Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 a og evt. artikel 9 stk. 2 a.

Vejledning vedrørende tilbagekaldelse af samtykke.

”Det samtykke, du har givet kan tilbagekaldes. En eventuel tilbagekaldelse har ingen konsekvenser for dit ansættelsesforhold. Du kan tilbagekalde samtykket ved at kontakte din nærmeste leder eller din HR-afdeling. Konsekvensen af, at du tilbagekalder dit samtykke er, at universitetet hurtigst muligt skal ophøre med at behandle de data, samtykket omfatter, medmindre universitetet har et andet retsgrundlag for fortsat behandling. Såfremt behandlingen fortsættes på andet retsgrundlag end samtykke, får du information herom med angivelse af formålet med fortsat behandling”.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger