Del

Videregivelse af personoplysninger

Hvis personoplysninger skal videregives, fx i forbindelse med, at en forsker skifter ansættelsessted, skal videregivelsen af oplysninger godkendes og registreres af Professionshøjskolen Absalon i hvert enkelt tilfælde.

Felter markeret med skal udfyldes

 Intern dataansvarlig/kontaktperson for behandling af de personoplysninger, der ønskes videregivet (indtast center, navn og tlf. nr.):
 Intern dataansvarlig/kontaktperson - indtast Absalon mail:
 Kontaktoplysninger for centerchef (indtast navn, absalon-mail og tlf. nr.):
 Jeg bekræfter at centerchef har godkendt videregivelse af oplysninger:
 Projektnummer på det forskningsprojekt hvorfra oplysninger ønskes videregivet (oplyst ved registrering på Absalons fortegnelse):
 Titel på det forskningsprojekt hvorfra oplysninger ønskes videregivet:
 Modtager (dataansvarlig) hvortil personoplysninger ønskes videregivet (fx professionshøjskole) - indtast navn, adresse, kontaktperson, tlf. nr. og mail:
 Titel på forskningsprojekt, hvori de modtagne oplysninger skal indgå:
 Hvilken type personoplysninger ønsker du at videregive? Vær opmærksom på, at personoplysninger, i videst muligt omfang, skal videregives i en form, hvor de ikke er umiddelbart personhenførbare for modtageren.
Uddyb "andre":
 Beskriv & afgræns de(n) persongruppe(r) oplysningerne vedrører (fx kvinder i aldersgruppen xx, der har modtaget en bestemt behandling):
 Sæt flueben - Den interne dataansvarlige/kontaktperson på Absalon har modtaget en skriftlig begrundet erklæring fra modtager af oplysninger om:
 Videregives der biologisk materiale (fx blodprøver)?
 Sker der en overførsel af personoplysninger til behandling udenfor databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde (fx USA)?
 Sker videregivelsen med henblik på offentliggørelsen af oplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende?
Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du finde hjælp hos Absalon DIGITAL.

Find kontaktoplysninger