Del

Erasmus studie- eller praktikophold

Når du skal på et studie- eller praktikophold i Europa, har du mulighed for at søge om  et Erasmusstipendium. 

Erasmus-ophold kan foregå i EU-medlemslande, samt Norge, Island, Tyrkiet, Liechtenstein og Makedonien.

 • Studie- og praktikophold skal vare mellem 2 og 12 måneder. 
 • Du skal som minimum have afsluttet 1. år af dit studium, før du tager afsted, og der skal gives fuld merit for opholdet. Tjek din studieordning eller kontakt din internationale koordinator for at finde ud af, hvornår du har mulighed for at tage til udlandet.
 • Ved studieophold skal din uddannelse have en aftale med værtsinstitutionen, og dette anbefales også ved praktikophold. Se under destinationer eller spørg din internationale koordinator, hvilke muligheder du har.

Læs vores Erasmus Policy Statement her.

Sådan gør du

Før dit udvekslingsophold skal der indgås en aftale (Learning eller Traineeship Agreement) mellem Absalon, dig og værtsinstitution om indholdet af opholdet (f.eks. fag eller praktikopgaver). Denne skal være underskrevet inden dit ophold starter, ellers vil det ikke være muligt at få tildelt Erasmusmidler. Aftalen omfatter også, hvor meget merit du får for dit gennemførte ophold. Når denne aftale er underskrevet af alle parter og afleveret til din internationale koordinator, kan Absalon gå i gang med at behandle et Erasmus stipendium til dig.

Du skal herefter selv arrangere din rejse, eventuelt visum samt opholds- og/eller arbejdstilladelse (hvis nødvendigt), bolig (ofte kan man få hjælp fra værtsinstitutionen), syge- og rejseforsikring mv., før du tager af sted. Du er selv ansvarlig for at få disse ting i orden, men du kan selvfølgelig spørge din internationale koordinator til råds. Læs mere under praktisk.

Forsikringskrav

Når du skal på et Erasmus studie- eller praktikophold, er det et krav, at du er tilstrækkeligt dækket af diverse forsikringer. Det er dit eget ansvar at sørge for, at du har de nødvendige forsikringer som er: 

 • Det blå EU-sygesikringskort
 • Ulykkesforsikring
 • Rejseforsikring (skal bl.a. dække hjemtransport). En alm. rejseforsikring dækker normalt kun 60 dage, vær derfor opmærksom på, om perioden skal forlænges og sørg for, at den dækker hhv. studie- og praktikophold.
 • Ansvarsforsikring
 • Erhvervsansvarsforsikring (kun relevant for praktik) Undersøg evt. om det er muligt at blive dækket af dit praktiksteds forsikring eller gennem din fagspecifikke organisation, se mere her.

Kontakt også gerne din Internationale koordinator eller Team International på international@pha.dk, hvis du har spørgsmål.

Sprogtest (Online Linguistic Support - OLS)

Når du skal på et Erasmusophold, er det obligatorisk, at du tager en online sprogtest før opholdet starter, såfremt arbejds- eller undervisningssproget på dit udlandsophold ikke er dit modersmål. Testens resultater har ingen indflydelse på, om du kan komme afsted, men er udelukkende et redskab til dig selv, så du kan få en vurdering af dine sprogkundskaber.

Du skal derfor ikke tage testen, hvis arbejds- eller undervisningssproget er dit modersmål. Det gælder desuden også, at hvis du har dansk som modersmål og f.eks. skal til Sverige eller Norge, så regnes disse skandinaviske sprog også for modersmål.

Når du er blevet bevilget et Erasmusophold, vil du inden dit ophold starter, få tilsendt et link til første del af sprogtesten. 

Når dit ophold nærmer sig sin afslutning vil du automatisk få tilsendt et link til anden del af sprogtesten, som skal gennemføres, før du kan få de sidste 20% af dit stipendium udbetalt. 

Du kan læse mere om sprogtesten her.

 

Studerende med særlige behov

Professionshøjskolen Absalon kan søge om ekstra tilskud til Erasmus aktiviteter for studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller andre sundhedsmæssige tilstande, som gør at deltagelse i et Erasmus ophold ikke er muligt uden ekstra økonomisk støtte. Hvis dette er tilfældet, kan du derfor søge om ekstra støtte oveni det regulære Erasmus stipendium.

Områder som eventuelt kan give ekstra støtte (blandt andet):

 • Assistance under rejsen
 • Besøg hos lægen
 • Tilpasset bolig f.eks. til kørestol
 • Medfølgende person
 • Hjælpemidler eller udstyr
 • Tilpasning af undervisningsmaterialet

Kontakt Team International på international@pha.dk for at søge, eller i tilfælde af eventuelle spørgsmål.

Økonomisk tillæg til Erasmus+ studerende med færre muligheder

Som noget nyt har Team Studieliv mulighed for at give studerende et økonomisk top-up, hvis de kan defineres som havende færre muligheder (fewer opportunitites).

Tillægget udgør max 250 EUR ekstra per måned.

Fewer opportunities top-up er en forhøjelse af det almindelige Erasmus+-tilskud til almindelige udgifter til rejse og ophold. Tillægget fjerner barrierer for at studerende med færre muligheder kan deltage i Erasmus+-mobilitet – det kan både være barrierer, der er direkte eller indirekte forbundet til den studerendes udfordringer. Målgrupperne defineres sådan:

 • Studerende med funktionsnedsættelser, kroniske eller behandlingskrævende lidelser (gælder både psykiske, fysiske lidelser og indlæringsvanskeligheder)
 • Studerende med borgerligt ombud eller indkaldte til tjeneste i Reserven
 • Forsørgere eller ressourcepersoner (forældre, adoptivforældre, forsørger for et sygt familiemedlem, mentor eller støtteperson) 

For at komme i betragtning til top-up skal den studerende udfylde en ansøgning og underskrive en tro- og loveerklæring, som Team Studieliv arkiverer. Det kan hænde, at Team Studieliv beder om yderligere dokumentation.

Vil du vide mere, så kontakt Team Studieliv på international@pha.dk. 

Erasmus+ stipendium

Størrelsen på et Erasmus+-stipendium afhænger af, hvilket land du rejser til, hvor mange dage dit ophold skal vare, og om du skal på er et studie- eller praktikophold. Et stipendium ligger i gennemsnit på 500 EUR om måneden (med forbehold for ændringer).

Såfremt du bliver bevilget et Erasmusstipendium, modtager du 70% af dit stipendium før afrejse, mens de sidste 30% udbetales, når opholdet er afsluttet, og alle evalueringer samt Certificate of Attendance (deltagerbevis) og Transcript of Records (resultatudskrift) er indsendt.

Fewer opportunities

Som noget nyt har Team Studieliv mulighed for at give studerende et økonomisk top-up, hvis de kan defineres som havende færre muligheder (fewer opportunitites).

Tillægget udgør max 250 EUR ekstra per måned.

Fewer opportunities top-up er en forhøjelse af det almindelige Erasmus+-tilskud til almindelige udgifter til rejse og ophold. Tillægget fjerner barrierer for at studerende med færre muligheder kan deltage i Erasmus+-mobilitet – det kan både være barrierer, der er direkte eller indirekte forbundet til den studerendes udfordringer. Målgrupperne defineres sådan:

 • Studerende med funktionsnedsættelser, kroniske eller behandlingskrævende lidelser (gælder både psykiske, fysiske lidelser og indlæringsvanskeligheder)
 • Studerende med borgerligt ombud eller indkaldte til tjeneste i Reserven
 • Forsørgere eller ressourcepersoner (forældre, adoptivforældre, forsørger for et sygt familiemedlem, mentor eller støtteperson) 

For at komme i betragtning til top-up skal den studerende udfylde en ansøgning og underskrive en tro- og loveerklæring, som Team Studieliv arkiverer. Det kan hænde, at Team Studieliv beder om yderligere dokumentation.

Vil du vide mere, så kontakt Team Studieliv på international@pha.dk. 

Hjemkomst og afrapportering

  Når dit Erasmusophold er afsluttet, er der forskellige krav til afrapportering for at de resterende 30% af dit stipendium kan udbetales. 

  Du skal gøre følgende: 

  • Udfyld Participant Report som er EUs evalueringssystem (du modtager automatisk et link)
  • Udfyld "Final report" sendt fra Absalon
  • Tag 2. del af sprogtesten i OLS
  • Indsend Certificate of Attendance eller lignende dokumentation for varigheden af dit ophold. 
  • Der er jævnligt internationale orienteringsdage på uddannelserne, hvor der oplyses om mulighederne for at komme på praktik og studieophold i udlandet. Ved orienteringsdagene forventes det, at studerende, der tidligere har været på udveksling, er villige til at fortælle andre studerende om deres oplevelser og erfaringer.

  Praktik efter endt uddannelse

  Det er muligt at søge Erasmus tilskud til praktikophold efter endt uddannelse. Der vil blive tildelt et begrænset antal af disse tilskud, og beløbets størrelse afhænger af antallet af ansøgere.

  De følgende regler er gældende for praktik efter endt uddannelse:

  1. Samme vilkår og ansøgningsfrister som ved regulært praktikophold skal overholdes. Læs mere her.
  2. Ansøgningen skal være indsendt inden uddannelsens afslutning.
  3. Praktikforløbet skal finde sted inden for det første år efter endt uddannelse.

  Kontakt os

  Internationale koordinatorer