Del

Kriterier for at komme på studie- eller praktikophold

  • Opholdet må ikke være studieforlængende, og det skal være meritgivende. Planlæg derfor altid opholdet i samarbejde med din internationale koordinator.
  • For længere ophold (over 2 måneder) skal du have gennemført mindst 1 års studie.
  • For ophold hvor studie-/eller arbejdssproget er engelsk, er der krav til, at du har et vist niveau i engelsk. Kontakt din internationale koordinator, hvis du er i tvivl.
  • Din internationale koordinator kan sammen med studievejlederen beslutte, at du ikke er egnet til udlandsophold.
  • Merit gives først når al afrapportering og evaluering er gennemført. 

Afbrydelse af ophold før tid

Hvis du afbryder dit ophold i udlandet før tid, skal du meddele det til din internationale coordinator med det samme. Du skal afrapportere på samme måde, som hvis du havde været af sted hele perioden.

Hvis du er Erasmus-studerende, skal du muligvis tilbagebetale hele eller dele af dit stipendium.

Kontakt os

Internationale koordinatorer