Del

Studieophold

Hvornår kan du komme afsted?

Du har mulighed for at tage et studieophold i udlandet på 5. semester.

Du være opmærksom på at:

Når du tager en del af din uddannelse i udlandet, skal du opfylde læringsmålet for den del af semesteret, som du erstatter med et studieophold i udlandet. Det vil ofte betyde, at der er nogle fagområder, du er nødt til at følge op på, når du kommer hjem. Derfor er det en god ide at sætte dig grundigt ind i modulets læringsmål.

Hvilke typer af ophold? 

Indenfor EU

inkl. Norge, Island, Tyrkiet, Schweiz, Lichtenstein og FYR Makedonien. Hvis du ønsker at søge Eramus legat, skal opholdet vare tre mdr. eller længere. 

Læs mere om Erasmusophold her

Udenfor EU
Som udgangpunkt ligger verden åben. Finder du et kursus, som ser interessant og relevant ud for dit studie, så hjælper din internationale koordinator gerne med at se på, om det passes ind i forhold til tidspunkt og indhold. 

Professionshøjskolen Absalon har i øjeblikket ingen aftaler for et studieophold udenfor Europa.

Følg dette link til vores kort over mulige udlandsophold. 

Nikoline og Hannah fra fysioterapeutuddannelsen fortæller om det gode ved at være på udveksling
Sebastian fortæller kort om hans erfaringer med et studieophold i Amsterdam