Del

Praktikophold

Et praktikophold giver dig mulighed for, at være en del af den fysioterapeutiske praksis på en klinik, hospital eller et kommunalt genoptræningscenter i udlandet. 

Hvornår kan du komme af sted?

Du har mulighed for at tage et praktikophold i udlandet på:

4. semester (KU4) - slutevalueringen foregår på det udenlandske praktiksted.

5. semester (KU5) - slutevalueringen foregår på det udenlandske praktiksted.

6. semester (KU6) - skal du tage den afslutte eksamen på et dansk praktiksted.

Du være opmærksom på at:

Når du tager en del af din uddannelse i udlandet, skal du opfylde læringsmålet for det modul, du erstatter med et praktikophold i udlandet. Det vil ofte betyde, at der er nogle fagområder, du er nødt til at følge op på, når du kommer hjem. Derfor er det en god ide at sætte dig grundigt ind i  modulets læringsmål.

Der findes to typer af ophold:

  • Praktikophold indenfor EU

Ønsker man at søge Erasmus legat skal opholdet vare i mindst 2 måneder. 

  • Praktik ophold udenfor EU

 Følg dette link til vores kort over mulige udlandsophold. 

Rejs indenfor EU

Malta

University of Malta 
På Malta vil du komme i praktik på hospital, klinik eller et kommunalt genoptræningssted. Undervisningen på videregående uddannelser foregår på engelsk, så undervisere, personale og studerende taler Engelsk på højt niveau. Ældre patienter der ikke har en videregående uddanelse taler generelt dårlig engelsk. 

Spanien

Centro Universitario San Rafael-Nebrija 
I Madrid kan du komme i praktik på hospital, klinik eller kommunalt genoptræningsted. Hovedsproget er spansk, derfor skal du kunne tale spansk tilsvarende til A-niveau i gynmasiet. Du får tilbudt et intensivt spansk-kursus i 14 dage før du begynder praktikken. Dine kliniske undervisere vil kunne lidt engelsk.  

Montebello

Ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter fra hele Danmark med behov for intensiv genoptræning af en varighed på ca. 3 uger. 

Genoptræning på Montebello: Video

www.youtube.com/watch

 

Portugal 

Instituto Politécnio de Setúbal-Portugal 

Belgien 

Ghent University 

Det faglige niveau er generelt højt og nogle af de førende forsker inden for fysioterapi er ansat på Gent universitet.

I Gent kan du komme i praktik i klinik eller kommunalt genoptræningsted. Hovedsproget er flamsk og fransk din kliniske underviser, personalet og de studerende taler engelsk. Ældre patienter der ikke har en videregående uddannelse taler generelt dårlig engelsk. 

Rejs udenfor EU

Indien

Amar Jyoti Institute of Physiotherapy

Fysioterapi er en integreret del af undervisningen som foregår på skolen for børn med handicaps. Fysioterapien er specialiseret i at forbedre de fysiske bevægelser og funktioner som ellers begrænses af misdannelser, genetiske sygdomme, langsigtet effekt af sygdomme som cerebralparese, polio, muskelsvind, slagtilfælde, hovedskader og mange andre typer af traumer og medicinske lidelser.