Del

ENPHE - European Network of Physiotherapy in Higher Education

Vi er aktive i ENPHE for at være en del af det europæiske samarbejde, der arbejder med fysioterapeutuddannelserneskvalitet og udvikling.

Du kan læse mere om ENPHE her

Deltag i ENPHE Konferencer & Seminar

To gange om året rejser fire repræsentanter som består af to lærere og to elever afsted til ENPHE's arrangementer. I tre dage deltager man i forelæsninger og møder vedrørende fysioterapi, og især med fokus på international samarbejde omkring fx. klinisk undervisning, forskning og internationalisering. Dagene afsluttes altid af med en galla-dinner med dans! 

Næste seminar er i Roskilde d. 12-14 april 2018

 Læs mere om seminaret og vores deltagelse her

Materialer fra ENPHE

Én af de materialer som ENPHE har udarbejdet som allerede er tilgængeligt er en Youtube kanal med knowledge clips omkring at læse forskning og hjælp til at sætte nyt forskning op. Du kan finde kanalen her.

De materialer der bliver tilgængelig vil løbende bliver opdateret her.

ENPHE STUDENT BODY

ENPHE STUDENT BODY består af fysioterapeutstuderende fra hele Europa. ESB's formål er at sikre, at de studerende kan give input og har indflydelse på den fremtidige fysioterapeutuddannelse.

Desuden er de med til at fremme samarbejde og netværksdannelse på tværs af landegrænser. Herudover være med til at styrke og udvikle fysioterapeutuddannelsen, samt forbedre mulighederne for internationalt samarbejde og studenterudveksling mellem medlemslandene og derved kan styrke fysioterapifaget. Laurens, som er fysioterapeutstuderende i Roskilde, er siden konferencen i Reykjavik i september 2017 aktiv som næstformand for ESB. Sammen med ESB's daglige bestyrrelse vil han gerne udvikle flere fysiske redskaber som fysioterapeutstuderende over hele Europe vil kunne benytte.

Roskilde - April 2018

Vi har haft æren af et organisere ENPHE-seminar på Absalon Roskilde. Der er sket en masse ting i april, og for de studerende har det vigtigste været at de er blevet tættere involveret i arbejde sammen med undervisere. Udover det faglige program har de internationale deltagere haft mulighed for at opleve besøg til Vikingeskibsmuseet, har der været reception på RoS Galleri, blev der afholdt et stafetløb rund om søen ved RUC og blev det afsluttende dinner og dans hold på Snekken ved Roskilde Havn.

Reykjavik - September 2017

Conference Poster Reykjavik

 

Porto - Maj 2017

På seminaret i Porto har de studerende arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper. Her er de fleste arbejdsgrupper gået i gang med at lave væsentlige produkter.

Research:
Der blev startet på Knowledge Clips om forskning, som forstat vil blive arbejdet med i hvert fald til og med seminaret i Roskilde.

Internationalization:
Der er startet et proces hen mod hvordan forskellige kulture har indflydelse på vores dagligdags arbejde som fysioterapeut, og hvilke kompetencer man har brug for at arbejde med dette. Fra Reykjavik af bliver der sæt et projekt i gang hvor der skal arbejdes med at lave en student-initieret workshop der kan bruge på uddannelsesstedet.

Practise Based Learning:
Der bliver udarbejdet en liste over kompetencer og færdigheder som kan bruges når en studerende er i udenlands praktik, for at skabe de samme betingelser fra sted til sted, selvom  det er et andet land.

Professional issues:
Der blev diskuteret om de fordele og ulemper ved at have direkte adgang til fysioterapi, ligesom vi har i fx Danmark og mange andre af de nord-vest Europeske lande. Hvilken særlige kompetencer har man brug for som fysioterapeut, for at kunne tilbyde direkte adgang?

Facilitation of Learning:
Her blev der diskuteret forskellige didaktiske former, hvoriblandt forme for undervisning der eksempeltvis bliver brugt i Finland og nogle universiteter i Holland, hvor studerende har meget inflyddelse på deres curriculum, og i hvilken rækkefølge og tempo de vil udføre fremgang hen mod eksamener.

Hvis man gerne vil læse hvad der er sket på seminar i Porto, kan man læse det her.

Graz - September 2016

Graz Conference Poster

Barcelona - April 2016

Ghent - September 2015

Ghent Conference Poster