Del

Procedure for MRSA testning af danske studerende, som har haft praktikophold i udlandet uden for Norden, og som skal i praktik i Region Sjælland

Specielle risikosituationer i forbindelse med MRSA

 • Hvis man som studerende eller ansat inden for 6 mdr. har haft praktikophold på udenlandsk hospital, plejebolig eller lignende institution uden for Norden (Danmark, Norge, Finland, Island, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland)
 • Hvis man som studerende inden for 6 mdr. har arbejdet på en institution i Danmark og øvrige Norden, hvor der har været udbrud af MRSA på den pågældende afdeling. 
 • Hvis man har arbejdet eller haft ophold under trange eller dårlige hygiejniske forhold som herberge for hjemløse, asylcentre og udenlandske børnehjem. 
 • Hvis man har været indlagt> 24 timer og/eller fået foretaget et invasivt indgreb på et hospital uden for Norden (uanset varighed, herunder ambulante indgreb).  

Undersøgelse for MRSA

 • Undersøgelsen for MRSA skal indebære podning fra næse og svælg.                       
 • Testen skal foretages straks efter hjemkomst fra udlandet eller hvis man indgår i en af ovenstående kategorier.
 • Danske studerende må starte i deres praktik i Region Sjælland efter de er blevet testet, og hvis de ikke har symptomer. De behøver således ikke afvente svar på testen.

Den studerendes ansvar

 • Er forpligtet til at blive testet inden han/hun mødes på afdelingen
 • At informere afdelingen om, at han/hun har haft studieforløb med patientkontakt – eller praktikophold i udlandet uden for Norden
 • At informere afdelingen om, at han/hun har været indlagt> 24 timer og/eller har fået foretaget et invasivt indgreb på et hospital uden for Norden
 • Den studerende kontakter egen læge mhp. MRSA-testning straks efter hjemkomst fra udvekslingsophold, og reagerer efter lægens anvisning i forhold til behandling, hvis testen er positiv.
  Jf. dispensation fra Helbredsloven kan personer med MRSA-bærertilstand møde på afdelingen, såfremt der ikke er tegn på infektioner eller akut sygdom som luftvejsinfektion, sår og bylder. 
 • Afdelingsledelsen skal oplyses om, at der er påvist MRSA, og personen skal snarest modtage mundtlig og skriftlig information fra MRSA enheden2