Del
English

FAQ - Digital eksamen (Wiseflow) for undervisere

Plagiatkontrol

Det er eksaminators ansvar at vurdere, om der forekommer plagiat i en skriftlig opgave. 

Som hjælp til dette findes plagiatkontrolsystemet URKUND, der via Wiseflow kontrollerer samtlige afleverede opgaver (ikke ekstramateriale) op mod tidligere afleverede opgaver.

Vejledning til URKUND findes her.

Hvis du har mistanke om plagiat, skal du kontakte den studiesekretær, der administrerer prøven.

Håndtering af plagiat er beskrevet i Absalons prøveregler.

 

 

Hvordan logger jeg på til en prøve?

WISEflow kan tilgås via denne hjemmeside (øverst til højre) eller via Genveje i Studienet.

Login sker gennem WAYF, hvor du blot skal anvende dit Professionshøjskolen Absalon-login og adgangskode. Kan du ikke huske dit Professionshøjskolen Absalon login/adgangskode, så skal du kontakte helpdesk.

Hvordan modtager jeg notifikationer fra WISEflow?

Du vil modtage meddelelser fra WISEflow på din Absalon-mail. Hvis du ønsker at tilføje en privatmail kan du gå i "Profil-indstillinger" og tilføje flere mail-adresser.  Vær opmærksom på, at @pha.dk-mailadressen IKKE må slettes.

Vær opmærksom på, at mails fra WISEflow kan ende i dit spamfilter, så du bør checke dette, og ”whiteliste” afsenderen, hvis det sker.

Hvem informerer de studerende, undervisere og censorerne?

Studerende, bedømmere og censorer får besked om flowets oprettelse via de automatiske notifikationer i WISEflow.

Eksterne censorer modtager en mail fra uddannelsesadministrationen og modtager derudover automatiske notifikationer fra WISEflow.

Det er undervisers ansvar at introducere de studerende til WISEflow i forbindelse med generel intro til prøver. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, kan du kontakte studieadministrationen eller licensadministrator Gitte Saltoft Christiansen (gisc@pha.dk). 

Modtager underviserne en fysisk kopi af besvarelserne?

Opgaver, cases og de studerendes besvarelser, vil ikke blive printet. Hvis du ønsker opgaver på print, er det din egen opgave. Af såvel økonomiske som ressourcemæssige grunde, henstiller vi til, at man ikke printer, men i stedet anvender Annotate-funktionen i WISEflow.

Skal jeg registrere karakterer direkte i WISEflow?

Ja,  du skal registrere din karakter direkte i WISEflow.

I demoflowet nederst på Oversigts-siden kan du se, hvordan. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke skal taste karakter, hvis en studerende ikke har afleveret sin skriftlige opgave.

Hvis en studerende ikke møder op til en mundtlig prøve, skal du registrere den administrative bedømmelse IM (ikke mødt).

 

 

Kan jeg taste karakterer, hvis en studerende ikke har afleveret en skriftlig opgave?

Ja, det kan du godt, hvis den studerende har været til mundtlig prøve og det skriftlige produkt ikke er en forudsætning for afgivelse af karakter.

Hvad skal jeg gøre, hvis en studerende har afleveret blankt?

I tilfælde af, at en studerende har valgt at aflevere blankt, skal der afgives den lavest mulige karakter for opgaven.

Brug for hjælp

Kontakt studieadministrationen og tal med den studiesekretær der er tilknyttet din uddannelse på dit uddannelsessted.  Navn og kontaktoplysninger fremgår af flowet, under "Administrator" yderst til højre.

Kan studerende og medbedømmere se mine kommentarer i Annotate?

Kommentarer som skrives til besvarelsen er som udgangspunkt altid personlige, og kan ikke ses af andre. Man kan dog vælge at dele kommentarerne med sine medbedømmere undervejs eller med den studerende, når bedømmelsesperioden er ovre. Dette gøres inde i WISEflow Annotate i den aktuelle opgave ved at trykke på "Indstillinger" (CTRL + i) og dernæst vælge, hvem kommentarerne skal deles med.

Sletning af flows i WISEflow

Dine tilknyttede flows fjernes 5 år efter afslutning og kan derefter ikke ikke længere ses i WISEflow.