Del
English

FAQ - Digital eksamen (Wiseflow) for censorer

Hvordan logger jeg på til prøven?

WISEflow kan tilgås via denne hjemmeside (øverst til højre)..

Platformen kan også tilgås på: http:dk.wiseflow.net/pha

Login sker via Nem-id.

Hvordan modtager jeg notifikationer fra WISEflow?

Du vil modtage meddelelser fra WISEflow på den mailadresse der er oplyst af censorformandskabet. 

Vær opmærksom på, at mails fra WISEflow kan ende i dit spamfilter, så du bør checke dette, og ”whiteliste” afsenderen, hvis det sker.

Hvordan skifter jeg fra engelske til danske tekster?

Du kan ændre sprog ved at trykke på pilen efter dit navn, i øverste højre hjørne.  Derefter vælger du “Ret profil” og kan her ændre sprog.

Hvem informerer de studerende, undervisere og censorerne?

Når vi modtager besked om din allokering fra censorformandskabet, vil du modtage en email fra Uddannelsesservice med diverse oplysninger. Derudover modtager du automatiske notifikationer fra WISEflow.

Evt. spørgsmål kan besvares ved at kontakte den studiesekretær,  der er ansvarlig for oprettelsen af prøveflowet. Navnet vil fremgå af emailen fra studieservice.

De studerende får besked om flowets oprettelse vha. de automatiske notifikationer i WISEflow.

Modtager bedømmerne en fysisk kopi af opgaven og besvarelserne?

Opgaver, cases og de studerendes besvarelser, vil ikke blive printet. Hvis du vælger at printe materialet påhviler udgiften til papir, toner o.s.v. dig selv.

Skal jeg registrere karakterer direkte i WISEflow?

Du skal registrere din bedømmelse direkte i WISEflow.

I demoflowet nederst på Oversigts-siden kan du se, hvordan. 

Du skal være opmærksom på, at du ikke skal taste karakter, hvis en studerende ikke har afleveret sin skriftlige opgave. Hvis en studerende ikke er mødt til mundtlig prøve, skal du taste den administrative bedømmelse IM (ikke mødt).

Husk at medbringe dit nem-id nøglekort til log-in og afgivelse af bedømmelse i systemet.

Kan studerende og medbedømmere se mine kommentarer i Annotate?

Kommentarer som skrives til besvarelsen er som udgangspunkt altid personlige, og kan ikke ses af andre. Man kan dog vælge at dele kommentarerne med sine medbedømmere undervejs eller med den studerende, når bedømmelsesperioden er ovre. Dette gøres inde i WISEflow Annotate i den aktuelle opgave ved at trykke på "Indstillinger" (CTRL + i) og dernæst vælge, hvem kommentarerne skal deles med.

Support

Hvis du har spørgsmål angående log-in, prøver, funktionalitet m.m. i WISEflow, bedes du kontakte din lokale studiesekretær, hvis navn fremgår af den mail du modtog i.f.m. allokering.

Sletning af flows i WISEflow

Dine tilknyttede flows fjernes 5 år efter afslutning og kan derefter ikke ikke længere ses i WISEflow.