Del
English

FAQ - Digital eksamen (Wiseflow) for prøvevagter

Hvem udleverer koder til tilsyn?

I forbindelse med oprettelse af en FLOWlock prøve (WISEflow Onsite uden hjælpemidler) udleverer studiesekretæren koder til de ansvarlige tilsynsførende.

1. Deltageradgangskode

  • Bruges ved eksamensstart og offentliggøres for alle på samme tid. Senest 10 minutter før, da alle helst skal være logget på systemet, når prøven starter.
  • Koden tillader de studerende af få adgang til prøven

2. Gangvagtsadgangskode

  • Bruges når studerendes PC under prøven ved en fejl går ned, og logger ud af FLOWlock.
  • Sal angives hvis en studerende ikke får logget på systemet  idenfor de første 10 minutter.
  • Skal angives før den studerende kan aflevere. Offentliggøres 10 minutter før afleveringsfrist.
  • Hvis studerende ønsker at forlade lokalet før prøven er slut (aflevere før tid), skal du som vagt taste koden på den studerendes computer.

Hvornår skal de studerende uploade deres besvarelse?

Opgaven skal afleveres senest ved prøvens afslutning. Det er derfor vigtigt, at du 15 minutter før prøvens afslutning, informerer de studerende om at prøvetiden er ved at være slut.    

Den studerende kan bede om en bekræftelse fra systemet om at prøven er afleveret.  Afleveringstidspunkt fremgår også af flowet.

Teknisk support

De studerende har selv ansvar for at deres computer kan bruges til prøven. Der kan ikke forventes anden support under prøven, end den som I eller studiesekretæren kan yde.

 

Administrativ support

Ved alle tvivlsspørgsmål anbefaler vi, at du kontakter den studiesekretær der er ansvarlig for prøven.

Er en studerende ikke tilmeldt prøveflowet, eller skal der dispenseres fra f.eks. eksamenstid, er det også studiesekretæren, der er ansvarlig for prøven.