Del
English

FAQ - Digital eksamen (Wiseflow) for administratorer

Hvordan logger jeg på WISEflow

WISEflow kan tilgås via denne hjemmeside (øverst til højre) eller via linket på A-net.

Login sker gennem WAYF, hvor du blot skal anvende dit Professionshøjskolen Absalon-login og adgangskode. Kan du ikke huske dit Professionshøjskolen Absalon login/adgangskode, så skal du kontakte helpdesk.

Hvem informerer de studerende?

Studerende skal informeres om datoer for prøver via prøveoversigt/eksamensplan på Studienet.

Når en studerende tilknyttes et flow, og flowet aktiveres, sender systemet automatisk en besked om, at den studerende er tilmeldt prøven.  Beskeden kan ses i “Meddelelser” på flowet.

Studerende vil blive introduceret til WISEflow af underviserne i forbindelse med den generelle introduktion til prøve på hvert modul. 

De studerende kan tilgå "Get started guide" fra support-siden via dette link:  https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/articles/115001444213-Get-started-as-a-Participant

Herunder ses et eksempel på en WISEflow meddelelse til studerende.

Hvem informerer eksamenstilsynet?

Alle eksamensvagter/-tilsyn skal informeres om deres rolle inden en stedprøve der afvikles i WISEflow. Det er studiesekretæren som er ansvarlig for dette. Download skabelon til vejledningsbrev her


Hvem informerer undervisere og censorer?

Når en underviser tilknyttes et flow, og flowet aktiveres, sender systemet automatisk en besked om, at underviseren er tilknyttet prøven.  Beskeden kan ses i “Meddelelser” på flowet.

Det er studiesekretæren der skal introducere nye undervisere til systemet. Hvis du har behov for sparring eller materiale, kan du kontakte licensadministrator og superbruger Gitte Saltoft Christiansen.

Alle undervisere og censorer kan tilgå Start-guide via dette link: https://wiseflow.zendesk.com/hc/en-gb/articles/115001956854-Get-started-as-an-Assessor

Alle censorer er introduceret via censorformandskaberne.

Bedømmer og censor modtager en email fra studiesekretæren, og derudover modtager de automatiske notifikationer fra WISEflow systemet.

Her kan downloade skabelon til mailen i Outlook-format

 

 

Koder til tilsyn (FLOWlock prøver)

I forbindelse med oprettelse af en FLOWlock prøve (Stedprøver uden hjælpemidler) skal der laves to kuverter med koder til de ansvarlige tilsynsførende. Det er den ansvarlige prøveadministrator, der skal sikre at disse koder koder/kuverter udleveres sammen med prøvespørgsmålene.

Deltageradgangskode

 • Bruges ved prøvestart og offentliggøres for alle deltagere på samme tid. Bemærk, at det skal være før prøvestart, da alle helst skal være logget på, når prøven går i gang.

   

Gangvagtsadgangskode

 • Koden bruges:
  • når de studerende skal aflevere (offentliggøres 10 minutter før prøven slutter)
  • når den studerende ikke har fået startet prøven op inden der er gået 10 minutter fra prøvestart

 

Brug ikke Æ - Ø - Å i adgangskoderne, da det kan give problemer for studerende med engelsk tastatur.

Særligt omkring FLOWlock prøver

I forbindelse med oprettelse af en FLOWlock prøve (Stedprøver uden hjælpemidler) er der en række forhold, du bør være opmærksom på:

 • Det er en fordel, hvis formalia fremgår af opgaveformulering, så de studerende ikke kommer i tvivl om hvad de skal gøre.
 • Før en flowlock prøve skal den studerende have downloaded en browser og testet at deres computer kan køre med browseren.
 • Flowlock-browseren kan findes og downloades i flowet, når det er aktiveret for den studerende. 
 • Det er vigtigt at de studerende, på selve prøvedagen, møder op ca 30 minutter før prøvens start så eventuelle problemer kan løses inden prøven igangsættes.
 • Der udleveres ikke lånecomputere til studerende.
 • Flowet låses 2 timer før prøvens start. Dette gøres af hensyn til serverallokering hos UNIwise og betyder, at der ikke kan rettes i flowet.
 • Forbered eksamensvagterne godt. Det er en fordel, hvis de har en vis grad af teknisk snilde.
 • Det er ikke hensigtsmæssigt at køre FLOWlock, hvis den studerende skal arbejde i f.eks. Excel eller matematiske programmer. Kontakt licensadministrator Gitte Saltoft Christiansen (gisc@pha.dk) for hjælp med opsætning flows med særlige systembehov.  

Hvis du ikke kan finde en bedømmer i WISEflow?

Alle medarbejdere ved Professionshøjskolen Absalon bliver oprettet manuelt  i WISEflow.

Kan du ikke fremsøge en underviser i WISEflow, kan det være fordi denne ikke er oprettet i systemet - kontakt Gitte Saltoft Christiansen (gisc) med personens cpr.nr. - navn, initialer (for pha-medarbejdere) og mailadresse.

Hvis den studerendes oplysninger er forkerte?

Studerende oprettes via integration med SIS. Hvis en studerende ikke kommer korrekt over i flowet, kan det skyldes, at der ikke er angivet en mail-adresse i SIS. Registrér evt. "edu.pha"-mailen i S294 og synkroniser på ny. Hvis den studerende stadig ikke kommer korrekt over, skal du kontakte licensadministrator (gisc).

En studerende kan godt have flere studienumre i WISEflow. F.eks. hvis de er tilmeldt flere efteruddannelsesaktiviteter.

Hvis en studerende står med flere studienumre fra grunduddannelserne (hvis de f.eks. har skiftet uddannelse), kan du kontakte licensadministrator (gisc) og få det rettet til.

Er det nødvendigt at bedømmere taster karakterer under selve prøven?

Vi har oplevet udfordringer i forbindelse med bedømmere tager afsted fra en mundtlig prøve og lover at taste karakterer, når de kommer hjem.  Det er særligt et problem, hvis der er kort tid mellem prøven og dimission og/eller offentliggørelsen af karakteren til den studerende.

Vi anbefaler derfor, at I fastholder, at bedømmerne skal taste samtlige karakterer inden de forlader eksamenslokalet.

Hvordan afgiver eksterne bedømmere karakterer?

Eksterne bedømmere skal logge ind i systemet vha. Nem-id og afgive karakter der. Det er derfor vigtigt at eksterne bedømmere medbringer deres nøglekort.

Hvordan registreres det, når en studerende afleverer blankt eller afvises på grund af plagiat?

Hvis en studerende afleverer blankt, skal bedømmerne give den laveste karakter.

Hvis en studerende bortvises på grund af plagiat, skal der gives den administrativ bedømmelse II (ikke indstillet - den studerende bruger et prøveforsøg).

Tjek vores prøveregler for nærmere beskrivelse.

Support

Hvis du har spørgsmål angående prøver, funktionalitet m.m. i WISEflow, eller har brug for at få oprettet en studerende eller en underviser bedes du kontakte licensadministrator Gitte Saltoft Christiansen (gisc@pha.dk).

Sletning af flows i WISEflow

Dine tilknyttede flows fjernes 5 år efter afslutning og kan derefter ikke ikke længere ses i WISEflow.