Del
English

Censorer og vejledere ved Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Her kan du finde relevant information om praktik på ernæring og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon.

Ernæring og sundhedsuddannelse, Absalon er tilknyttet Praktikportalen.

Praktikportalen er en platform, som samtlige professionshøjskoler i Danmark og tilhørende praktiksteder skal anvende i forbindelse med praktikforløb.

Teknisk support til praktikportalen

praktikportal@pha.dk

Link til praktikportalen her