Del
English

Praktik

Pædagoguddannelse består af fire praktikperiode, hvoraf to er ulønnede og to er lønnede.

  • En på den del af uddannelsen, der drejer sig om pædagoguddannelsens grundfaglighed,
  • To på specialiseringen
  • En kort praktik i tilknytning til dit bachelorprojekt, som også retter sig mod specialiseringen.

Praktikkerne gennemføres i fx en børnehave, på et bosted, en vuggestue eller i en skole, så det, du lærer på uddannelsesstedet, afprøves i praksis i dialog med praktikere og undervisere fra pædagoguddannelsen.

Kontakt praktikkoordinatorerne

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Praktikken foregår i institutioner og på opholdssteder i Region Sjælland

Da en stor del af uddannelsen foregår i praksis, er det et krav, at du har en ren børneattest. Den vil senest blive indhentet, når du skal i praktik.

Her findes informationer, vejledninger og inspirationsmaterialer til praktikvejledere, undervisere og studerende