Del

Beredskab, evakuering og førstehjælp

Hjertestarter

Der er 1 hjertestarter på Campus Kalundborg

Findes på ydervæggen ved hovedindgangen

Al  instruktion foregår enten mundtligt og/eller via billeder, når låget åbnes. Det er alle studerendes og medarbejderes eget ansvar at sætte sig ind i, hvor hjertestarteren er placeret og hvordan den virker.

Alle hjertestarter er registreret med nærmere geografisk placering på siden www.hjertestarter.dk og findes tilsvarende som APP.

Førstehjælpskuffert

Der findes førstehjælpskufferter i laboratorierne og i studieadministrationen i A1.11

Beredskabsplan

Lær Beredskabsplan grundigt at kende. I en nødsituation kan det redde menneskeliv. Hvis evakueringsalarmen aktiveres (stemme beder dig forlade bygningen og ikke benytte elevatorerne), så benyt nærmeste nødudgang og begiv dig i et roligt men bestemt tempo til Samlingspladsen udenfor ved cykelparkeringen overfor hovedindgangen. Personer i kørestol bedes søge mod nærmeste nødudgang og få kontakt til personale.