Del

Praktiske forhold og retningslinjer

Adgang til huset

Lukkedage uden adgang for studerende:
Campus Kalundborg er lukket for adgang uge 27, 28 og 29 samt juleaftensdag.

Den 25. december 2023 - 1. januar 2024 er der adgang fra kl. 8-18.

Lukkedage med adgang for studerende (forudsætter gyldigt studiekort da bygningen er låst af):

  • Dagene op til og i påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfarts dag
  • Nogle år kan der være dage op til jul afhængigt af, hvornår julen falder.

Derudover er nedenstående generelle retningslinjer gældende:

Husets normale åbningstid er mandag – torsdag kl. 07.30 – 17.00. Fredag lukkes dørene kl 15.00. Åbningstider omkring højtider informeres særskilt.

Studerende har med gyldigt studiekort adgang til hoveddøren efter kl 17.00

På hverdage efter kl 18.00 samt weekender og helligdage er der for studerende kun adgang til selve bygningen, fællesområder og særlige lokaler.

Indbrudsalarmer:


Indbrudsalarmen vil være frakoblet alle hverdage kl. 6.00 – 23:59 samt i weekender kl. 7.30 - 23.59

Der er ingen adgang til campus på tidspunkter herudover.

Hvis studerende i forbindelse med eksamen har behov for adgang til særlige lokaler, så skal underviser eller uddannelsesleder senest 5 hverdage forinden sende en mail til facilityservice@pha.dk (husk at skrive Kalundborg i emnefelt) med udvalgte navne og studienumre. Underviser siger hermed god for, at de pågældende studerende sætter sig grundigt ind i retningslinjerne beskrevet ovenfor.

Yderligere info omkring ophold og adgang til bygningen udenfor almindelig åbningstid fås ved personlig henvendelse til Drift og Service.

Adgangskort/Studiekort

Billede tages ved automaten under trappen i stueetagen i bygning B. Kortet udleveres herefter i Uddannelsesservice/A1.11 på 1 sal efter 2-3 hverdage.

Hvis kortet mistes, så husk at give Drift og Service besked (kalundborg@pha.dk).

Dit studiekort er også et adgangskort til bygningen. Mister du kortet, så kan du mod betaling i kantinen på kr. 100 få udstedt et nyt.

Vi deler fotoskærmen med Campus Holbæk, så I vil opleve at skærmen til tider vil være væk i perioder af op til 1 måned.

Lockers i bygning A

Lockers er til låns i et semesters varighed ved henvendelse til Facility Service / Studieadministrationen.

Tilkobling af pc og mac til projektorer og tv skærme på campus

På campus har du mulighed for at tilkoble din pc, mac, tablet mv. til opsatte tv skærme og projektorer via trådløs forbindelse til ScreenBeam. Følg instruktionen på skærmen.

Oplever du problemer med tilslutning til AV udstyr, skal du kontakte Drift og Service tlf. 7248 3708 eller facilityservice@pha.dk husk at skrive Kalundborg i emnefeltet.

Fotografering og brug af billeder – Hvad må du, og hvad må du ikke?

Hvor må du tage billeder henne?

Hvorvidt du må tage billeder af personer afhænger af, om de befinder sig på et område, som er frit tilgængelig eller ikke frit tilgængelig.
Frit tilgængelige steder er steder, hvor man som almindelig borger uden nogen særlig udfordring eller betaling kan komme. Dette er f.eks. på gågaden, loppemarked, på fortovet eller lignende. På disse områder må du gerne tage billeder. Dette kræver ikke nogens samtykke og er derfor ikke strafbart.

Et ikke-frit tilgængeligt område kunne f.eks. være i et hus, lejlighed, inde i en bil, privat område eller lignende. På et sådan område er der krav om, at billedet du tager, ikke er taget uberettiget. Med andre ord betyder det, at du ikke må tage billeder af personer, som befinder sig på dette område, uden deres samtykke.

Det er derfor vigtigt at du får indhentet samtykke fra personerne, som har råderetten over området. Hvis det f.eks. er inde i et hjem, kræver det, at personen som bor der, samtykker til at der må fotograferes.

Hvad må du bruge billederne til?


Straffeloven
Hvis man er i besiddelse af et billede vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder som åbenbart kan forlanges unddrages fra offentligheden, er det strafbart at gøre disse billeder offentlige. Publicering af disse billeder medfører et strafansvar. Og der vil derfor være en reel risiko, hvis man gør disse billeder offentlige.

Sociale medier: Der er ingen domme, som har fastslået det, men umiddelbart vil det anses for at gøre billeder offentlige.

Persondataforordningen
Datatilsynet, som er myndighed på området, sondrer mellem to typer billeder: Portrætbillede og situationsbillede.

Et portrætbillede er et billede direkte af ansigtet, og hvor det er tydeligt hvem det er. Personen skal være hovedfokus på billedet. Som eksempel kan nævnes et bestilt portrætbillede eller et klassefoto. Et sådan billede kræver samtykke fra personen, som der er taget billede af. Hvis der er flere personer på billedet, skal der indhentes samtykke fra hver eneste.

Et situationsbillede er det modsatte; ingen personer er i fokus, og det mest relevante er selve situationen. Som eksempel kan nævnes et billede af en person på vej ud af en butik eller et billede af en masse børn på en legeplads. I dette tilfælde er der ikke tale om elektronisk persondata, hvorfor der ikke kræves samtykke.

Vær opmærksom på, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et portrætbillede og situationsbillede, hvorfor ovennævnte eksempler ikke er udtømmende.

Ophavsretsloven
Ophavsretsloven beskytter værkers udtryksform. I dette tilfælde er det, hvordan billedet ser ud. Vedkommende, som opnår beskyttelse, er personen som tager billedet. Dernæst skal vi huske på, hvad man får beskyttelse for.
Der er tale om en krænkelse af ophavsretten, hvis man fotograferer et billede af et ophavsretligt beskyttet værk og gør det tilgængeligt for almenheden ved f.eks. at offentliggøre det.
Hvad hvis man er fotograf, og der er en, som har bestilt et fotografi? Ophavsretslovens § 60 siger, at en fotograf ikke må udøve sin rettighed til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden, hvis der er tale om et bestilt privatfotografering, uden den fotograferedes samtykke.

Som fotograf kan det være svært ikke at tage billeder af noget, som er ophavsretligt beskyttet. Det er derfor svært at gardere sig i mod det. Anbefalingen er, at man benytter sin sunde fornuft og tænker over, i hvor stort omfang det ophavsretligt beskyttede værk fylder i billedet. Er det meget, skal man nok genoverveje, om man skal offentliggøre det.
For at undgå at komme i klemme i forhold til ophavsretslovens § 60, skal man indhente samtykke fra den fotograferede. Det er her vigtigt, at der er klarhed om, hvad samtykket omfatter, og hvad fotografen må bruge billederne til.

Markedsføringsloven
Hvis man tager et billede af en person, og man derefter benytter billedet i erhvervsmæssig sammenhæng, er der tale om en tilsidesættelse af god markedsføringsskik. 
Straffen for at tilsidesætte god markedsføringsskik er, at man bliver dømt til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvilket ofte er det tab man har lidt.

Fredagsbar

Fredagsbarens åbningstider er torsdag og fredag fra kl. 14.00 hvor der må købes drikkevarer indeholdende alkohol.

Drikkevare uden alkohol må alle dage købes udenfor kantinens åbningstider.

Deltager man i fredagsbaren skal man blive i dette område og forlade bygningen, når fredagsbaren lukker kl 23.30.

Der er kun adgang for studerende på Professionshøjskolen Absalon, og der må ikke medbringes drikkevarer udefra.

Lokalebooking

Studerende kan via TimeEdit  booke og reservere grupperum, dvs. B0.01, B0.02, B0.04, B1.01, B1.02, B1.04 samt A0.11

Der skal vælges dato, tidspunkt, lokation, lokale samt aktivitet og evt. kommentar. Lokalet kan bookes maksimalt 5 hverdage frem. Du kan have 4 aktive reservationer.

Lokalet kan bookes 4 timer ad gangen. Vær opmærksom på, at lokalet skal være taget i brug senest 30 min fra booket starttidspunkt. Hvis ikke kan det frit benyttes af andre.

Af hensyn til medstuderende, bedes du slette bookingen, hvis lokalet ikke benyttes.

Booking af lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret

Lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret, skal bookes via facilityservice@pha.dk Husk at angive "Kalundborg" i emnefeltet.

For hurtig ekspedition angiv: aktivitet, dato, tidspunkt, antal deltagere, kontaktperson (navn og tlf), evt særlige ønsker.

Booking af lokaler til f.eks. fagforeningsaktiviteter

Alle henvendelser fra fagforeninger skal bookes via Booking og Eventafdelingen i Drift og Service, booking@pha.dk.

Rygning

Rygning er KUN tilladt i område udenfor rygefri zone - se kort. Det gælder også E-cigaretter.

Glemte sager

Glemte sager kan ses i opstillet skab i kantinen ved trappen op til A1. Adgang kan ske ved henvendelse i Uddannelsesservice, lokale A1.11 på 1. sal

Alkohol

Der må ikke indtages medbragt alkohol på campus. Alkohol er kun tilladt ved Fredagsbar og ved fester efter aftale med ledelsen.

Børn

Af hensyn til medstuderende og undervisere kan børn ikke deltage i undervisningen.

Undtaget herfra er naturligvis børn, der er inviteret som f.eks. lokale børnehaver.

Husdyr

Der må ikke medbringes husdyr til undervisningen eller i kantinen.

Undtaget herfra er naturligvis dyr, der indgår i undervisningen samt servicehunde.