Del

Modul 6

Styring og udvikling i den offentlige sektor

Modulet retter sig mod metodiske tilgange til håndtering af styring og udvikling i den offentlige sektor. Det skal endvidere sætte den studerende i stand til selvstændigt at vurdere og indgå i forandringsprocesser på organisations- gruppe og individniveau samt at kunne planlægge og gennemføre udviklings- og innovationsaktiviteter. Innovationsbegrebet står centralt på modulet og skal sættes i spil på baggrund af teoretisk indføring, praktiske øvelser, skriftlige opgaver og refleksive aktiviteter.

På modul 6 kan du forvente at møde en bred variation af studieaktiviteter fx holdundervisning, workshops, praksis- og træningsværksteder, gæsteforelæsninger, digitalt understøttede læringsaktiviteter, egen studietid mv. Fælles for studieaktiviteterne er, at det forventes, at du som studerende deltager aktivt både før, under og efter aktiviteten.

Der tilrettelægges studieaktiviteter svarende til en gennemsnitlig arbejdsindsats på 41 timer pr. uge. En stor del af studieaktiviteterne på dette modul er initieret af de studerende