Del

Modul 2

Administration i politisk styrede organisationer

Modul 2 er bygget op omkring fire overordnede og gennemgående temaer. Mens modul 1 var bredt introducerende til den offentlig sektor zoomes der i Modul 2 ind på selve den administrative opgaveløsning i en politisk styret organisation.

I modulet skal du arbejde med hvordan politiske og administrative beslutninger samt processer forberedes, implementeres og formidles indenfor en given organisatorisk og økonomisk ramme.

Der sættes fokus på den professionelle administrationsbachelors rolle som udøvende i opgaveløsningen. Den viden kombineres i dette modul med en forståelse for de økonomiske rammer, som der samtidig ageres i.

I modulet lægges der særligt vægt på den skriftlige formidling og betydningen af denne for den administrative opgaveudførelse.

I undervisningen lægges desuden vægt på at inddrage aktuelle og relevante begivenheder med henblik på hele tiden at koble teorien med praksis.  

På modul 2 kan du forvente at møde en bred variation af studieaktiviteter fx holdundervisning, arbejdsgrupper, teamøvelser, praksis- og træningsværksteder, gæsteforelæsninger, Action-Learning grupper, egen studietid mv. Fælles for studieaktiviteterne er, at det forventes, at du som studerende deltager aktivt både før, under og efter aktiviteten.

Der tilrettelægges studieaktiviteter svarende til en gennemsnitlig arbejdsindsats på 41 timer pr. uge. Størstedelen af studieaktiviteterne på dette modul er underviserinitieret.