Del

Modul 4

Offentlig økonomi og budgetlægning

Modulet retter sig mod håndtering, styring og ledelse af økonomiske ressourcer i den offentlige sektor. Det skal endvidere sikre en sammenhæng mellem temaerne makroøkonomi, budget og regnskab samt ledelse- og økonomistyring.

På modul 4 kan du forvente at møde en bred variation af studieaktiviteter fx holdundervisning, workshops, praksis- og træningsværksteder, gæsteforelæsninger, digitalt understøttede læringsaktiviteter, egen studietid mv.

Fælles for studieaktiviteterne er, at det forventes, at du som studerende deltager aktivt både før, under og efter aktiviteten. Der tilrettelægges studieaktiviteter svarende til en gennemsnitlig arbejdsindsats på 41 timer pr. uge.