Del

Modul 1

Politik og samfund

Modul 1 er bygget op omkring seks overordnede og gennemgående temaer. Sammen giver temaerne en bred introduktion til den offentlige sektors opbygning og den politiske og økonomiske kontekst som den offentlige sektor agerer i og dermed også til den verden som den professionelle administrationsbachelor skal arbejde i.

På modul 1 får du et bredt og introducerende teoretisk og metodisk fundament, men også konkret viden omkring hvordan den offentlige sektor fungerer.

I undervisningen lægges vægt på at inddrage aktuelle og relevante begivenheder i undervisningen med henblik på hele tiden at koble teorien med praksis.

På modul 1 kan du forvente at møde en bred variation af studieaktiviteter fx holdundervisning, arbejdsgrupper, teamøvelser, praksis- og træningsværksteder, gæsteforelæsninger, Action-Learning grupper, egen studietid mv. Fælles for studieaktiviteterne er, at det forventes, at du som studerende deltager aktivt både før, under og efter aktiviteten.

Der tilrettelægges studieaktiviteter svarende til en gennemsnitlig arbejdsindsats på 41 timer pr. uge. Størstedelen af studieaktiviteterne på dette modul er underviserinitieret.