Del

Evaluering af aktiviteter i efter- og videreuddannelsen

Absalon evaluerer alle aktiviteter i evalueringssystemet Blue. 

  • Systemet er baseret på, at en spøgeskemabaseret evaluering automatisk oprettet på bases af en skemabrik. kan kende denne skemabrik ved, at den hedder ”EVU evaluering”. På selve dagen for evalueringen er det den underviser, som står på denne skemabrik, som sikrer at skemaet bliver udfyldt og som har en kvalitativ dialog med de studerende.

  • Det er læringsmål som evalueres og evalueringen ligger altid på sidste undervisningsgang.

  • Det er vigtigt I sætter jer ind i hele evalueringsprocessen og det anvendte spørgeskema, hvilket I kan læse mere om på intranettet (A-net) her.
  • På EVU-området er der mulighed for, at tilføje ekstra spørgsmål. Hvis I ønsker dette, skal I aftale det med uddannelsessekretærerne i Uddannelsesservice (se vedhæftning ”tilføjelse af ekstra spørgsmål” ift. deadline og rammer for spørgsmål mm.).