Del

Prøver og eksamen

I menuen finder du forskellige nyttige informationer om prøver og eksamener.

Du er ved optagelsen på et modul automatisk tilmeldt prøven/eksamen.

Prøve-/eksamensform og krav er nærmere beskrevet i modulbeskrivelsen for det pågældende modul. Herunder, at den skriftlige opgave eller dit oplæg til mundtlig prøve/eksamen afleveres senest på det tidspunkt, som er fastsat for det enkelte modul.

Du kan læse efter- og videreuddannelsens prøveregler her. 

Du kan læse mere om Efter- og videreuddannelsens tekniske retningslinjer for opgaveskrivning her.