Del

Det skal du vide som studerende

I menuen finder du nyttige informationer som kommende studerende på efter- og videreuddannelsen. 

Kommunikation omkring din ansøgning og optagelsesbrev

Al kommunikation i forbindelse med din tilmelding til en aktivitet vil foregå via nemStudie.dk 

Det vil også være i nemStudie, du vil modtage dit optagelsesbrev. 

Det er dit ansvar at følge status på din(e) ansøgning(er) og at reagere på de handlinger, der evt. kræves af dig i forbindelse med sagsbehandlingen. 

Absalons biblioteker

Når du bliver optaget på en aktivitet, modtager du automatisk en besked i din digitale postkasse om adgang til Absalons biblioteker. 

Beskeden kommer fra biblioteket Campus Roskilde, men du vil kunne benytte biblioteket på alle campus.

Absalon kvitter smøgerne

Absalons campusser bliver røgfrie pr. 1 august 2023. Med røgfrie campusser ønsker Absalon at understøtte et miljø, hvor hverken studerende eller medarbejdere begynder at ryge, mens de er på Absalon.

Absalon uddanner flere sektorer, der allerede har vedtaget rygeforbud, og som studerende vil du komme fra og til studie- og praktiksteder, hvor der er indført røgfri studie-/arbejdstid.

Røgfrie campusser
Røgfrie campusser betyder, at der ikke må ryges på Absalons matrikler, hverken inde eller ude, til hverdag eller fest. Det dækker over brug af alle tobak eller tobakslignende produkter (herunder E-cigaretter, tyggetobak og snus) med undtagelse af godkendte lægemidler til rygestop (fx nikotin-tyggegummi).

Du kan læse mere her hvor du også fra uge 29 finder oversigtskort over Absalons matrikler.

Går du med et ønske om at blive røgfri?

Der er flere gratis tilbud, hvis du ønsker at stoppe med at ryge.

Stoplinien: Ring på 80 31 31 31 og få gratis rådgivning

E-kvit: En app, hvor du kan følge dit rygestop, og hvor mange penge du sparer. Du bliver en del af et forum med andre, der også er gennem et rygestop, og får daglige videoer med rådgivning.

Xhale: En app særligt målrettet unge, der kan få støtte til at kvitte cigaretter eller snus.

Kommunen: Mange kommuner tilbyder gratis rygestopforløb. Kontakt din kommune for at finde ud af, hvilke tilbud de har.