Del

Parkering

Parkering er kun tilladt indenfor afmærkede båse langs Trekroner Forskerpark og på den store parkeringsplads ved kollegiet Korallen med undtagelse af særligt afmærkede båse for "KORALLEN".

Parkering på handicapplads er kun tilladt med synligt handicapskilt i forruden. Vær opmærksom på, at politiet kan udskrive afgifter på op til kr 1020, hvis dette ikke overholdes.

Cykler bedes henstillet i cykelstativer langs Trekroner Forskerpark.