Del

Beredskab, evakuering og førstehjælp

Hjertestarter

Der er 4 hjertestartere på Campus Roskilde.

Bygning A: På søjlen ved Frontdesk i stueetagen samt på 2 sal ved lokale A2.45/46.https://www2.phabsalon.dk/?file:26877

Bygning B: Ved multihallen (B0.06/07).

Bygning C: Udendørs på det nordvestlige hjørne af muren.

Der er  piktogrammer  for placering af hjertestartere alle steder.  Al instruktion foregår enten mundtligt og/eller via billeder, når låget åbnes. Det er alle studerendes og medarbejderes eget ansvar at sætte sig ind i, hvor hjertestarterne er placeret og hvordan de virker.

Alle hjerterstartere er registreret med nærmere geografisk placering på siden www.hjertestarter.dk og findes tilsvarende som APP.

Førstehjælpskuffert

Findes ved Frontdesk i stueetagen.

Beredskabsplan

Lær Beredskabsplan og ophængte flugtvejsplaner grundigt at kende. I en nødsituation kan det redde menneskeliv. Hvis evakueringsalarmen aktiveres (stemme beder dig forlade bygningen og ikke benytte elevatorerne), så benyt nærmeste nødudgang og begiv dig i et roligt men bestemt tempo til Samlingspladsen ved kollegiet Korallen. Personer i kørestol bedes placere sig synligt ved hovedtrapper i begge bygninger.