Del

Beredskab, evakuering og førstehjælp

Hjertestarter

Der er 2 hjertestarter på Campus Nykøbing.

 1. Bygning A. Stue ved Hovedindgang
 2. Bygning B Kantine font udendørs

Der er piktogrammer for placering af hjertestarter. Al instruktion foregår enten mundtligt og/eller via billeder, når låget åbnes. Det er alle studerendes og medarbejderes eget ansvar at sætte sig ind i, hvor hjertestarter er placeret og hvordan den virker.

Alle hjerterstartere er registreret med nærmere geografisk placering på siden www.hjertestarter.dk og findes tilsvarende som APP.

 

Førstehjælpskuffert

 Finder du i 

 1. Bygning A stueetagen/Frontdesk
 2. Bygning A Kælder Træværksted
 3. Bygning B Kantine udlevering

Beredskabsplan

Lær beredskabsplanen og ophængte flugtvejsplaner grundigt at kende. I en nødsituation kan det redde menneskeliv.

Beredskabsplan

Evakuerings- og varslingsinstruks

1. Alarmering af redningsberedskabet: 

Alarmering af redningsberedskabet skal ske telefonisk: ring 112 og oplys:·          

 • Hvad er der sket
 • Hvor du er: (Bispegade 5, 4800 Nykøbing Falster)
 • Om der er tilskadekomne eller personer i fare
 • Hvem du er
 • Hvilket telefonnummer du ringer fra

2. Varsling og evakuering af studerende/personale 

Ved konstateret brand eller brandrøg, skal campus studerende/personale alarmeres.

Dette sker ved at aktivere brandtryk som er placeret i gangareal i alle bygninger. 

Alle studerende/personale skal nu forlade bygningerne ad nærmeste udgang. (oversigter over flugtveje forefindes ved alle udgange) 

Sidste person sikrer sig at alle er ude og lukker døren til lokalet

3.  Alle går til samlingsstedet

 1. Bispegade 5 samlingspunkt ved bygning E ( plæne imellem bygning A og B)
 2. Evt. savnede personer meddeles til lederen
 3. Underret redningsberedskabet ved ankomsten om brandstedets beliggenhed, omfang, samt om personer der ikke er kommet i sikkerhed