Del

Prøveoversigt Efteråret 2023

Oversigt over prøver og omprøver på Jordemoderuddannelsen

Efterårssemestret 2023

 

I tilfælde af pludseligt forfald hos censor eller eksaminator vil der blive fastsat en ny prøvedato så hurtigt som muligt derefter.

Den studerende må derfor altid være til rådighed for ny prøve.

 

Den studerende eller gruppen af studerende skal være ved prøverummet senest 30 min. før den prøvetid, som er angivet i tidsplanen af hensyn til evt. sygemeldinger / afbud mv. Dette gælder dog ikke den første studerende eller gruppe, der skal til prøve.

 

Der tages forbehold for ændringer.

 

 

Semester

Aktivitet

Afvikles/afleveres

Ekstern/intern

Bedømmelse i Wiseflow senest

1. semester 2023 (JSS23)

 

 

 

 

Studiestartsprøven 1. forsøg

Skriftlig prøve på baggrund af udleveret opgave.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 11/9-23 kl. 15.00

Aflevering i Wiseflow: 12/9-23 kl. 8.30

Intern

 

LMBB

12/9-23 kl. 15.00

Studiestartsprøven 2. forsøg

Skriftlig prøve på baggrund af udleveret opgave.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 14/9-23 kl. 15.00

Aflevering i Wiseflow: 15/9-23 kl. 8.30

Intern

 

LMBB

15/9-23 kl. 13.00

1. semester - ordinær prøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve med hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 8/1-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow:

8/1-24 kl. 11.30

Intern

 

LMBB/?

12/1-24 kl. 10.00

1. semester - ordinær prøve

Delprøve B

Teoretisk, skriftligt gruppeprojekt med mundtlig gruppeeksamination.

 

Introduktion til projektet d. 21/11-23.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 19/1-24 kl. 12.00

 

Den mundtlige prøve afvikles 25/1-24 og 26/1-24 kl. 9.00-15.00. Tidsplan for den mundtlige gruppeeksamination offentliggøres 19/1-24.

Intern

 

SATE

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

1. semester - 1. omprøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve med hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 19/2-24 kl. 9.

Aflevering i Wiseflow: 19/2-24 kl. 11.30

Intern

 

LMBB/?

21/2-24 kl. 9.00

1. semester - 1. omprøve

Delprøve B

Revidering af individuel del af det skriftlige projekt og mundtlig eksamination.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 22/2-24.

 

Den mundtlige prøve afvikles d. 26/2-24. Tidsplan for den mundtlige eksamination aftales individuelt.

Intern

 

SATE

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

1. semester - 2. omprøve
Delprøve A

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV24 i juni 2024.

 

LMBB/?

 

1. semester - 2. omprøve

Delprøve B

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV24 i juni 2024.

 

SATE

 

2. semester 2023 (JSV23)

 

 

 

 

2. semester - ordinær prøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Afvikles d. 19/1-24 og 22/1-24 på de kliniske uddannelsessteder.

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

2. semester - 1. omprøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af februar 2024.

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

2. semester - 2. omprøve

 

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSS23 i juni 2024.

 

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/LMBB

 

3. semester 2023 (JSS22)

 

 

 

 

3. semester - ordinær prøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 22/12-23 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 22/12-23 kl. 12.30

Intern

 

SATE

 

18/1-24 kl. 9.00

3. semester - ordinær prøve

Delprøve B

Teoretisk, skriftligt gruppeprojekt.

 

Introduktion til projektet d. 13/10-23.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 26/1-24 kl. 12.00

Ekstern

 

SATE

23/2-24 kl. 12.00

3. semester - 1. omprøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 20/2-24  kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 20/2-24 kl. 12.30

Intern

 

SATE

22/2-24 kl. 9?

3. semester - 1. omprøve

Delprøve B

Revurdering af det skriftlige projekt på individuelt eller gruppeniveau

Afleveringstidspunktet aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af februar 2024.

Ekstern

 

SATE

Tilbagemeldingen gives senest 4 uger efter afleveringsfristen.

3. semester - 2. omprøve
Delprøve A

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV23 i juni 2024.

 

SATE

 

3. semester - 2. omprøve

Delprøve B

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV23 i juni 2024.

 

SATE

 

 

Studiegrupper - professionel samarbejdspraksis

Se information om deadlines her