Del

Prøveoversigter for jordmoderuddannelsen

Her på siden finder du prøveoversigter for de semestre som skal afsluttes.

Prøveoversigt Efteråret 2024

Oversigt over prøver og omprøver på Jordemoderuddannelsen Efterårssemestret 2024

I tilfælde af pludseligt forfald hos censor eller eksaminator vil der blive fastsat en ny prøvedato så hurtigt som muligt derefter. Den studerende må derfor altid være til rådighed for ny prøve.

Den studerende eller gruppen af studerende skal være ved prøverummet senest 30 min. før den prøvetid, som er angivet i tidsplanen af hensyn til evt. sygemeldinger / afbud mv. Dette gælder dog ikke den første studerende eller gruppe, der skal til prøve. 

Der tages forbehold for ændringer.

 

 

Semester

Aktivitet

Afvikles/afleveres

Ekstern/intern

Bedømmelse i Wiseflow senest

1. semester 2024 (JSS24)

 

 

 

 

Studiestartsprøven 1. forsøg

Skriftlig prøve på baggrund af udleveret opgave.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 9/9-24 kl. 14.00

Aflevering i Wiseflow: 10/9-24 kl. 8.30

Intern

 

LMBB

11/9-24 kl. 12.00

Studiestartsprøven 2. forsøg

Skriftlig prøve på baggrund af udleveret opgave.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 12/9-24 kl. 15.00

Aflevering i Wiseflow: 13/9-24 kl. 8.30

Intern

 

LMBB

16/9-24 kl. 16.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning

Deltage i den obligatoriske undervisning på 1. semester samt aflevering af 2 opgaver i studiegruppen.

Aflevering i Itslearning:

Prøve A 23/9-24 kl 12.00

Prøve B 4/12-24 kl.12.00

Intern

 

LMBB

16/12-24 kl. 12.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning - Afløsningsopgave

Afløsningsopgave stilles den 16/12-24 kl. 15.00

Aflevering i Wiseflow:

18/12-24 kl. 15.00

Intern

 

LMBB

19/12-24 kl. 15.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning - Afløsningsopgave 1. omprøve

Afløsningsopgave stilles den 27/1-25 kl. 12.00

Aflevering i Wiseflow den 29/1-25 kl. 12.00

Intern

 

LMBB

30/1-25 kl. 15.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning - Afløsningsopgave 2. omprøve

Afløsningsopgave stilles den 3/3-25 kl. 12.00

Aflevering i Wiseflow den 5/3-25 kl. 12.00

Intern

 

LMBB

6/3-25 kl. 15.00

1. semester - ordinær prøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve med hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 6/1-25 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow:

6/1-25 kl. 11.30

Intern

 

SATE

13/1-25 kl. 12.00

1. semester - ordinær prøve

Delprøve B

Teoretisk, skriftlig gruppeopgave med mundtlig gruppeeksamination.

 

Introduktion til projektet d. 19/11-24.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 17/1-25 kl. 12.00

 

Den mundtlige prøve afvikles 23/1-25 og 24/1-25 kl. 9.00-15.00. Tidsplan for den mundtlige gruppeeksamination offentliggøres 17/1-25.

Intern

 

LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

1. semester - 1. omprøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve med hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 17/2-25 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 17/2-25 kl. 11.30

Intern

 

SATE

19/2-25 kl. 12.00

1. semester - 1. omprøve

Delprøve B

Evt. revidering af opgaven og mundtlig eksamination.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 19/2-25.

 

Den mundtlige prøve afvikles d. 24/2-25. Tidsplan for den mundtlige eksamination aftales individuelt.

Intern

 

LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

1. semester - 2. omprøve
Delprøve A

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV25 i juni 2025.

 

Intern

 

SATE

 

1. semester - 2. omprøve

Delprøve B

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV25 i juni 2025.

 

Intern

 

LMBB

 

2. semester 2024 (JSV24)

 

 

 

 

2. semester - ordinær prøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Afvikles d. 16/1-25 og d. 17/1-25 på de kliniske uddannelsessteder.

Intern

 

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

2. semester - 1. omprøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af februar 2025.

Intern

 

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

2. semester - 2. omprøve

 

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSS24 i juni 2025.

 

Intern

 

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI

 

3. semester 2024 (JSS23)

 

 

 

 

3. semester - ordinær prøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 20/12-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 20/12-24 kl. 12.30

Intern

 

SATE

 

14/1-25 kl. 9.00

3. semester - ordinær prøve

Delprøve B

Teoretisk, skriftligt gruppeprojekt.

 

Introduktion til projektet d. 25/10-24.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 24/1-25 kl. 12.00

Ekstern

 

SATE

21/2-25 kl. 12.00

3. semester - 1. omprøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 17/2-25 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 17/2-25 kl. 12.30

Intern

 

SATE

19/2-25 kl. 12.00

3. semester - 1. omprøve

Delprøve B

Revurdering af det skriftlige projekt på individuelt eller gruppeniveau

Afleveringstidspunktet aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af marts 2025.

Ekstern

 

SATE

Tilbagemeldingen gives senest 4 uger efter afleveringsfristen.

3. semester - 2. omprøve
Delprøve A

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV24 i juni 2025.

 

Intern

 

SATE

 

3. semester - 2. omprøve

Delprøve B

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV24 i juni 2025.

 

Ekstern

 

SATE

 

4. semester 2024 (JSV23)

 

 

 

 

4. semester - ordinær prøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Afvikles d. 22/1-25 på de kliniske uddannelsessteder.

Intern

 

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

4. semester - 1. omprøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af februar 2025.

Intern

 

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

4. semester - 2. omprøve

 

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSS23 i juni 2025.

 

Intern

 

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI

 

5. semester 2024 (JSS22)

 

 

 

 

5. semester - ordinær prøve

Teoretisk, skriftligt gruppeprojekt med mundtlig gruppeeksamination.

 

Introduktion til projektet d. 5/11-24.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 17/1-25 kl. 12.00

 

Den mundtlige prøve afvikles 23/1-25 og 24/1-25 kl. 9.00-15.00. Tidsplan for den mundtlige gruppeeksamination offentliggøres 17/1-25.

Intern

 

HESS

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

5. semester - 1. omprøve

Revidering af individuel del af det skriftlige projekt og mundtlig eksamination.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 17/2-25.

 

Den mundtlige prøve afvikles d. 24/2-25. Tidsplan for den mundtlige eksamination aftales individuelt.

Intern

 

HESS

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

5. semester - 2. omprøve

 

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV23 i juni 2025.

 

Intern

 

HESS

 

 

Prøveoversigt foråret 2024

Her under ses oversigt over prøver og omprøver på Jordemoderuddannelsen forårssemestret 2024.

I tilfælde af pludseligt forfald hos censor eller eksaminator, vil der blive fastsat en ny prøvedato så hurtigt som muligt derefter. Den studerende må derfor altid være til rådighed for ny prøve.

Den studerende eller gruppen af studerende skal være ved prøverummet senest 30 min. før den prøvetid, som er angivet i tidsplanen af hensyn til evt. sygemeldinger / afbud mv. Dette gælder dog ikke den første studerende eller gruppe, der skal til prøve.

Der tages forbehold for ændringer.

 

Semester

Aktivitet

Afvikles/afleveres

Ekstern/intern

Bedømmelse i Wiseflow senest

1. semester 2024 (JSV24)

 

 

 

 

Studiestartsprøven 1. forsøg

Skriftlig prøve på baggrund af udleveret opgave.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 8/2-24 kl. 14.00

Aflevering i Wiseflow: 9/2-24 kl. 8.30

Intern

 

LMBB

12/2-24 kl. 12.00

Studiestartsprøven 2. forsøg

Skriftlig prøve på baggrund af udleveret opgave.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 14/2-24 kl. 14.30

Aflevering i Wiseflow: 15/2-24 kl. 8.30

Intern

 

LMBB

15/2-24 kl. 13.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning

Deltage i den obligatoriske undervisning på 1. semester samt aflevering af 2 opgaver

Aflevering i Itslearning:

Prøve A 23/2-24 kl 12.00

Prøve B 10/5-24 kl. 12.00

Intern

 

LMBB

23/5-24 kl. 15.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning - Afløsningsopgave

Afløsningsopgave stilles den 23/5-24 kl. 15.00

Aflevering i Wiseflow:

27/5-24 kl. 12.00

Intern

 

LMBB

29/5-24 kl. 15.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning - Afløsningsopgave 1. omprøve

Afløsningsopgave stilles den 5/8-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow den 8/8-24 kl. 12.00

Intern

 

LMBB

9/8-24 kl. 15.00

Studiegrupper - Professionel samarbejdspraksis som prøveforudsætning - Afløsningsopgave 2. omprøve

Afløsningsopgave stilles den 2/9-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow den 5/9-24 kl. 12.00

Intern

 

LMBB

6/9-24 kl. 15.00

1. semester - ordinær prøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve med hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 10/6-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow:

10/6-24 kl. 11.30

Intern

 

SATE

13/6-24 kl. 12.00

1. semester - ordinær prøve

Delprøve B

Teoretisk, skriftligt gruppeprojekt med mundtlig gruppeeksamination.

 

Introduktion til projektet d. 3/5-24.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 21/6-24 kl. 12.00

 

Den mundtlige prøve afvikles 27/6-24 og 28/6-24 kl. 9.00-15.00. Tidsplan for den mundtlige gruppeeksamination offentliggøres 21/6-24.

Intern

 

LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

1. semester - 1. omprøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve med hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 16/8-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 16/8-24 kl. 11.30

Intern

 

SATE

21/8-24 kl. 9

1. semester - 1. omprøve

Delprøve B

Revidering af individuel del af det skriftlige projekt og mundtlig eksamination.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 19/8-24.

 

Den mundtlige prøve afvikles d. 23/8-24. Tidsplan for den mundtlige eksamination aftales individuelt.

Intern

 

LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

1. semester - 2. omprøve
Delprøve A

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSS24 i januar 2025.

 

SATE

 

1. semester - 2. omprøve

Delprøve B

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSS24 i januar 2025.

 

LMBB

 

2. semester 2024 (JSS23)

 

 

 

 

2. semester - ordinær prøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Afvikles d. 20/6-24 og d. 21/6-24 på de kliniske uddannelsessteder.

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

2. semester - 1. omprøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af august 2024.

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/LMBB

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

2. semester - 2. omprøve

 

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV24 i januar 2025.

 

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/LMBB

 

3. semester 2024 (JSV23)

 

 

 

 

3. semester - ordinær prøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 31/5-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 31/5-24 kl. 12.30

Intern

 

SATE

 

20/6-24 kl. 9.00

3. semester - ordinær prøve

Delprøve B

Teoretisk, skriftligt gruppeprojekt.

 

Introduktion til projektet d. 22/3-24.

Afleveringsfrist for det skriftlige projekt i Wiseflow: 28/6-24 kl. 12.00

Ekstern

 

SATE

19/8-24 kl. 12.00

3. semester - 1. omprøve
Delprøve A

Teoretisk, skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

 

Computerbrug er obligatorisk.

 

Opgaven hentes i Wiseflow d. 16/8-24 kl. 9.00

Aflevering i Wiseflow: 16/8-24 kl. 12.30

Intern

 

SATE

21/8-24 kl. 9

3. semester - 1. omprøve

Delprøve B

Revurdering af det skriftlige projekt på individuelt eller gruppeniveau

Afleveringstidspunktet aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af september 2024.

Ekstern

 

SATE

Tilbagemeldingen gives senest 4 uger efter afleveringsfristen.

3. semester - 2. omprøve
Delprøve A

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSS23 i januar 2025.

 

SATE

 

3. semester - 2. omprøve

Delprøve B

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSS23 i januar 2025.

 

SATE

 

4. semester 2024 (JSS22)

 

 

 

 

4. semester - ordinær prøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Afvikles d. 26/6-24 på de kliniske uddannelsessteder.

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/HESS

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

4. semester - 1. omprøve

Klinisk prøve med individuel mundtlig eksamination.

Aftales individuelt, men tilstræbes at være afholdt inden udgangen af august 2024.

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/HESS

Der gives en mundtlig tilbagemelding efter prøvens afholdelse.

4. semester - 2. omprøve

 

Afvikles i forbindelse med de ordinære prøver på hold JSV23 i januar 2025.

 

Intern

Uddannelsesansvar-

lige jordemødre + SILI/HESS

 

Studiegrupper - professionel samarbejdspraksis

Se information om deadlines her