Del

Om uddannelsen

Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse med høj grad af integration mellem teori og praksis. Det er en alsidig uddannelse, hvor du udfordres på alle dine kompetencer, både de praktiske, teoretiske og personlige.

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på i alt 210 ECTS-point. Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point og indeholder såvel natur- og sundhedsvidenskabelige fag som humanistiske fag. 

Der lægges vægt på det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper eksempelvis på sygehuset. Som jordemoder arbejder man tæt sammen med eksempelvis læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og sundhedsplejersker. 

Undervisningen veksler mellem teoretisk undervisning og klinisk (praktisk) undervisning, hvor begge indgår med 50 %. På uddannelsen lærer du et konkret håndværk samtidig med, at du fagligt og personligt udvikler dig og bliver i stand til at have med forskellige grupper af mennesker at gøre.

Den teoretiske undervisning på jordemoderuddannelsen understøtter de redskaber, som er nødvendige for at kunne udføre den praktiske del af jobbet.

Den kliniske undervisning foregår på sygehusenes svangre-, føde- og barselsafdelinger, i jordemodercentre samt på neonatal- og gynækologiske afdelinger. Som jordemoderstuderende indgår du i vagter alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Jordemoderuddannelsens fagområder

  • Sundhedsvidenskab, der fx indeholder jordemoderkundskab, obstetrik (fødselshjælp), farmakologi (lægemiddellære), sygdomslære, sundhedsinformatik, ernæringslære og neonatologi (syge og/eller for tidligt fødte).
  • Naturvidenskab, der fx indeholder anatomi, fysiologi, mikrobiologi og genetik.
  • Samfundsvidenskab, der fx indeholder sociologi, lovgivning, sundhedsantropologi, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi.
  • Humanvidenskab, der fx indeholder filosofi, pædagogik, psykologi, etik og kommunikation.

Læs mere om jordemoderuddannelsen i uddannelsesplaner og studieordning.

Litteraturen der anvendes på uddannelsen kan findes her: Litteraturliste