Del

Info til praktiksteder på Diplomingeniør i maskinteknologi

Uddannelsen indeholder en praktikperiode på fem måneder i en erhvervsvirksomhed.

Formålet med praktikforløbet er, at praktikanten får erfaring med løsning af ingeniørmæssige arbejdsopgaver i en virksomhed. Formålet er ligeledes, at praktikanten lærer at begå sig på en ingeniørfaglig arbejdsplads i forhold til samarbejde med forskellige faggrupper, kommunikation, regler og administration og dermed får gode arbejdsvaner og samarbejds- evner samt får indblik i organisationers opbygning og sans for helheder og prioriteter.

Vilkår

 • Tidsramme: 37 timer/uge i en sammenhængende periode på 5 måneder, i perioden 1. februar - 30. juni. Den studerende skal ikke holde ferie, men har ret til 3 studiedage i praktikperioden.
 • Løn: Ingeniørpraktikken er defineret som lønnet praktik. Det anbefales, at virksomheden udbetaler løn efter den vejledende praktikløn fastsat af IDA.
 • Vejleder: Praktikanten tildeles en vejleder i virksomheden, som har erfaring med løsning af ingeniørmæssige arbejdsopgaver og gerne er uddannet ingeniør. Derudover tilknyttes også en vejleder fra Absalon.
 • Vejledning: I dialog med praktikanten udarbejder virksomhedens vejleder en praktikplan, som overordnet be- skriver de arbejdsopgaver, der skal varetages i løbet af praktikforløbet. Derudover afholdes et praktikmøde mellem virksomhedens vejleder, praktikant og vejleder fra Absalon. Praktikanten udarbejder en praktikrapport, hvor noget sparring med vejlederen må forventes. Endeligt skriver virksomhedens vejleder en kort evaluering af praktikforløbet.

Arbejdet

Det forventes, at praktikanten deltager aktivt og fagligt i løsning af ingeniørfaglig problemstilling, hvor den lærte teori og praksis fra uddannelsen kommer i spil.

Udgangspunktet er, at praktikanten kan løse typiske arbejdsopgaver udført af en nyuddannet diplomingeniør. Den studerende indgår i dagligdagen i virksomheden og udfører et reelt ingeniørfagligt arbejde.

Det kan eksempelvis enten være:

 • aktiv deltager i en eksisterende udviklings-, optimeringsopgave eller projekt,
 • et mindre projekt, som den studerende skal løse selvstændigt eller
 • projekt/problemstilling, som den studerende selv tager op

Proces

 1. De studerende søger, efter anvisning, praktikplads hos virksomhederne i perioden september til november.
 2. Praktikkontrakt udarbejdes af virksomheden senest i december.
 3. Praktikanten begynder den 1. februar og i løbet af 1. måned udarbejdes en praktikplan.
 4. I løbet af april afholdes praktikmøde mellem praktikant, virksomhedens vejleder og Absalon. Praktikanten initierer mødet.
 5. I forbindelse med kontraktens udløb og afslutning af praktikforløbet skriver virksomhedens vejleder en kort evaluering af forløbet, og praktikanten skriver en praktikopgave, hvor noget sparring med virksomhedens vejleder må forventes.

Kontaktperson på Absalon: Jesper Stensbo Knudsen, jesk@pha.dk, 7248 3224