Del

Krav til praktikrapport

Rapporten skal formidles, så den er enkelt struktureret og let at læse. Rapporten skal afleveres i to omgange via upload til Wiseflow.

Den første delrapport skal afleveres 4 uger efter praktikperioden start. Den anden delrapport skal afleveres senest 6 uger efter praktikperiodens udløb.

Rapporten består af 4 hoveddele:

  • En beskrivelse af praktikvirksomheden. Dette udgår praktikrapportens første del.
  • Logbog over opgaver praktikanten har arbejdet med i praktikperioden,
  • En mere detaljeret ingeniørfaglig beskrivelse af en af praktikperiodens opgaver,
  • En afsluttende refleksion over læringen i det samlede praktikforløb – skal berøre såvel det ingeniørfaglige som det relationelle ved at indgå i en sammenhæng på en arbejdsplads.

Rapportens 4 dele skal fylde 15 – 25 sider plus bilag, hvori praktikkontrakt samt plan for praktikforløb skal indgå.

Det anbefales, at rapporten udarbejdes med sparring fra praktikvirksomhedens vejleder, særlig med hensyn til eventuelle fortrolighedsaftaler.

Opbygning af rapport:

Forside – heraf fremgår: titel, navn på studerede, studienummer, navn på praktikvirksomhed (evt. afdeling), navn på vejledere, dato for aflevering

Abstract – på engelsk: kort, enkel opsummering af rapportens indhold, beskrivelse af hvad læseren får mere at vide om i rapporten (1/4 side)

Forord: læsevejledning, er der særlige forhold ved rapportens tilblivelse eller praktikforløbet, læseren skal være opmærksom på. Tak til vejledere. (Mindre end en ¼ side)

Indholdsfortegnelse med kapitelinddeling og sidetal

Beskrivelse af praktikvirksomhed (rapportens første del, afleveres efter 4 uger): Inden for hvilken (hvilke) brancher arbejder virksomheden, hvordan beskriver virksomheden sig selv, organisationsdiagram, i hvilken enhed er praktikken foregået, hvor i en ingeniørmæssig proces placerer virksomheden sig (forhold mellem opfinde, udvikle, producere, operere og servicere (CDIO)), virksomhedens nøgletal (omsætning, resultat, antal ansatte, antal ingeniører) (2-3 sider)

Logbog: Hvilke opgaver ingeniørmæssige / ikke-ingeniørmæssige har der været i praktikperioden, rækkefølge, tidsforbrug

Ingeniøropgaver: vælg en opgave fra praktikperioden ud, hvor du går i dybden med beskrivelse af den i et ingeniørmæssigt perspektiv: formål (krav), løsningsvurderinger (handlemuligheder),løsningsbeskrivelse (teknisk og funktionelt), test (resultater og vurderinger), metodisk tilgang til opgaven

Refleksion over læring: En kort beskrivelse af hvad du har lært, dels i forhold til det at arbejde i en virksomhed og indgå i en ingeniørmæssig arbejdssammenhæng, dels i forhold til de ingeniørfaglige opgaver. Hvilke udfordringer har der været, hvordan har du løst dem, hvad vil du tage med dig videre etc.

Bedømmelse: Intern, bestået/ikke-bestået