Del
English

Samarbejde og udvikling

Uddannelseskonsulent/klinisk vejleder sygeplejerskeuddannelsen

Region Sjælland, de 17 kommuner i regionen samt Professionshøjskolen Absalon samarbejder tæt omkring koordinering i forhold til den kliniske undervisning samt udvikling og kvalitetssikring i sygeplejerskeuddannelsen. Det konkrete samarbejde foregår på det taktiske niveau i henholdsvis Kvalitet- Fordeling- og Koordinationsgruppe (KFK) og Tværsektorielt Samarbejdsforum samt på det operationelle niveau i henholdsvis KFK og Vejlederfora. Deltagere, mødeplan og kommissorium findes under de enkelte grupper/fora.