Del

Beredskab, evakuering og førstehjælp

Der er 2 hjertestartere på Campus Vordingborg. Den ene forefindes ved hovedindgangen Bygning B.
Den anden på nederste etage i bygning G (idræt)

Der er piktogrammer for placering af hjertestarter. Al instruktion foregår enten mundtligt og/eller via billeder, når låget åbnes. Det er alle studerendes og medarbejderes eget ansvar at sætte sig ind i, hvor hjertestarter er placeret og hvordan den virker.

Hjertestarteren ved B - bygningen er registreret med nærmere geografisk placering på siden www.hjertestarter.dk og findes tilsvarende som APP.

Øjenskyl
Forefindes ved hovedindgangen Bygning B, lokale VorA27 og VorA29 (Fysik/kemi) samt i lokale VorA101 (Natur/teknik).

Førstehjælpskasser
Forefindes i Frontdesk, Madkundskab, Idræt, Multiværkstedet og Kantinen. 

Åben følgende link: Beredskabsplan og læs beredskabsplanen.

Lær beredskabsplanen og ophængte flugtvejsplaner grundigt at kende. I en nødsituation kan det redde menneskeliv.