Del

Praktiske forhold og retningslinjer

Adgang til campus

Husets normale åbningstid er mandag – fredag kl. 07.30 – 17.00.

Studerende har med gyldigt studiekort adgang til campus og almindelige undervisningslokaler, samt grupperum frem til kl 17.00 på hverdage.

Hverdage efter kl 17.00 samt weekender og helligdage.

Her er der for studerende kun adgang til bygningen via Indgang Øst. Studiekortet fungerer også som adgangskort. Hold det op foran kortlæseren til højre for skydedøren som derefter åbner.

Herefter er der adgang til følgende lokaler.

Niveau1:

 • C1.10 – Læsesalen.
 • C1.11 – Biblioteket.
 • C1.14 – Mødelokale.
 • C1.15 – Studenterloungen.
 • D1.11 – Fitness (se åbningstider på skilt).

Niveau 2:

 • D2.10 – Undervisningslokale.
 • D2.11 – Undervisningslokale.
 • D2.12 – Undervisningslokale.
 • D2.13 – Mødelokale.
 • D2.14 – Grupperum.
 • D2.15 – Grupperum.
 • D2.16 – Grupperum.
 • D2.50 – Print- og kopi-rum.

For at komme ud af campus igen trykkes på den hvide kontakt ”Udtryk”, til venstre for skydedøren.

Obs! Brug ikke den røde nødknap.

Lukkedage

Lukkedage uden adgang for studerende:
Campus Slagelse er lukket for adgang uge 28, 29 og 30 (2022) samt mellem jul og nytår.

Lukkedage med adgang for studerende (forudsætter gyldigt studiekort da bygningen er låst af):

 • Dagene op til og i påsken.
 • Fredag efter Kristi Himmelfarts dag.
 • Nogle år kan der være dage op til jul afhængigt af, hvornår julen falder.

Studiekort/adgangskort

Billede til studiekort tages af fotoautomaten på Niveau 1 ved lokale D.111 (fitnesslokalet) eller på Niveau 2 ved lokale B2.10. Kortet kan herefter afhentes i Frontdesk efter 1 til 2 hverdage. 

Hvis kortet mistes, så husk at give Facility Service besked (slagelse@pha.dk). 

Dit studiekort er også et adgangskort til campus. Mister du kortet, så kan du mod betaling i kantinen 100,- kr. få udstedt et nyt. 

Lockers

Der er lockers til rådighed for studerende på Niveau 1, 2 og 3. Lockers er kun til låns fra dag til dag, da der kun er et begrænset antal skabe til rådighed. Vejledning til brug af lockers er placeret på bagsiden af skabslågen.

Tilslutning af pc og mac til skærme og projektorer

På Campus har du mulighed for at tilslutte din pc, mac, tablet mv. til skærme og projektorer i undervisningslokaler, mødelokaler og grupperum.

For tilslutning: Tænd skærm/projektor og følg vejledningen på skærmen.

Fotografering og brug af billeder – Hvad må du, og hvad må du ikke?

Hvor må du tage billeder henne?

Hvorvidt du må tage billeder af personer afhænger af, om de befinder sig på et området, som er frit tilgængelig eller ikke frit tilgængelig.
Frit tilgængelige steder er steder, hvor man som almindelig borger uden nogen særlig udfordring eller betaling kan komme. Dette er f.eks. på gågaden, loppemarked, på fortovet eller lignende. På disse områder må du gerne tage billeder. Dette kræver ikke nogens samtykke og er derfor ikke strafbart.

Et ikke-frit tilgængeligt område kunne f.eks. være i et hus, lejlighed, inde i en bil, privat område eller lignende. På et sådan område er der krav om, at billedet du tager, ikke er taget uberettiget. Med andre ord betyder det, at du ikke må tage billeder af personer, som befinder sig på dette område, uden deres samtykke.

Det er derfor vigtigt at du får indhentet samtykke fra personerne, som har råderetten over området. Hvis det f.eks. er inde i et hjem, kræver det, at personen som bor der, samtykker til at der må fotograferes.

Hvad må du bruge billederne til?


Straffeloven
Hvis man er i besiddelse af et billede vedrørende en andens private forhold, eller i øvrigt billeder som åbenbart kan forlanges unddrages fra offentligheden, er det strafbart at gøre disse billeder offentlige. Publicering af disse billeder medfører et strafansvar. Og der vil derfor være en reel risiko, hvis man gør disse billeder offentlige.

Sociale medier: Der er ingen domme, som har fastslået det, men umiddelbart vil det anses for at gøre billeder offentlige.

Persondataforordningen
Datatilsynet, som er myndighed på området, sondrer mellem to typer billeder: Portrætbillede og situationsbillede.

Et portrætbillede er et billede direkte af ansigtet, og hvor det er tydeligt hvem det er. Personen skal være hovedfokus på billedet. Som eksempel kan nævnes et bestilt portrætbillede eller et klassefoto. Et sådan billede kræver samtykke fra personen, som der er taget billede af. Hvis der er flere personer på billedet, skal der indhentes samtykke fra hver eneste.

Et situationsbillede er det modsatte; ingen personer er i fokus, og det mest relevante er selve situationen. Som eksempel kan nævnes et billede af en person på vej ud af en butik eller et billede af en masse børn på en legeplads. I dette tilfælde er der ikke tale om elektronisk persondata, hvorfor der ikke kræves samtykke.

Vær opmærksom på, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om et portrætbillede og situationsbillede, hvorfor ovennævnte eksempler ikke er udtømmende.

Ophavsretsloven
Ophavsretsloven beskytter værkers udtryksform. I dette tilfælde er det, hvordan billedet ser ud. Vedkommende, som opnår beskyttelse, er personen som tager billedet. Dernæst skal vi huske på, hvad man får beskyttelse for.
Der er tale om en krænkelse af ophavsretten, hvis man fotograferer et billede af et ophavsretligt beskyttet værk og gør det tilgængeligt for almenheden ved f.eks. at offentliggøre det.
Hvad hvis man er fotograf, og der er en, som har bestilt et fotografi? Ophavsretslovens § 60 siger, at en fotograf ikke må udøve sin rettighed til eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden, hvis der er tale om et bestilt privatfotografering, uden den fotograferedes samtykke.

Som fotograf kan det være svært ikke at tage billeder af noget, som er ophavsretligt beskyttet. Det er derfor svært at gardere sig i mod det. Anbefalingen er, at man benytter sin sunde fornuft og tænker over, i hvor stort omfang det ophavsretligt beskyttede værk fylder i billedet. Er det meget, skal man nok genoverveje, om man skal offentliggøre det.
For at undgå at komme i klemme i forhold til ophavsretslovens § 60, skal man indhente samtykke fra den fotograferede. Det er her vigtigt, at der er klarhed om, hvad samtykket omfatter, og hvad fotografen må bruge billederne til.

Markedsføringsloven
Hvis man tager et billede af en person, og man derefter benytter billedet i erhvervsmæssig sammenhæng, er der tale om en tilsidesættelse af god markedsføringsskik. 
Straffen for at tilsidesætte god markedsføringsskik er, at man bliver dømt til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler, hvilket ofte er det tab man har lidt.

Lokalebooking

Studerende kan via Timeedit booke og reservere gruppe- og samtalerum. Hvilke lokaler der kan bookes fremgår når der logges på.

Der skal vælges dato, tidspunkt, lokation, lokale samt aktivitet og evt. kommentar. Lokalet kan bookes maksimalt 5 hverdage frem. Du kan have 4 aktive reservationer.

Lokalet kan bookes 4 timer ad gangen. Vær opmærksom på, at lokalet skal være taget i brug senest 30 min fra booket starttidspunkt. Hvis ikke, kan det frit benyttes af andre.

Af hensyn til medstuderende, bedes du slette bookingen, hvis lokalet ikke benyttes. 

Booking af lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret

Lokaler til studenteraktiviteter som ikke er uddannelsesrelateret, skal bookes via fs@pha.dk. Husk at angive "Slagelse" i emnefeltet.

For hurtig ekspedition angiv: aktivitet, dato, tidspunkt, antal deltagere, kontaktperson (navn og tlf.) og evt. særlige ønsker. 

Booking af lokaler til fagforeningsaktiviteter

Alle henvendelser fra fagforeninger skal bookes via Booking og Eventafdelingen i Facility Service, booking@pha.dk.

Frontdesk

Frontdesk på Campus Slagelse er placeret ved hovedindgangen (Indgang Syd). Frontdesk er bemandet mandag til torsdag kl. 08.00 – 15.00, samt fredag kl. 08.00 – 14.00. Her findes bl.a. informationer om aktiviteter i huset, samt teknisk assistance.

Rygning

Rygning er KUN tilladt ved rygerpavillonen som er placeret på vestsiden af terrassen udfor kantinen. Det gælder også E-cigaretter.

HUSK at benytte askebægrene.

Glemte sager

Henvendelse i Frontdesk.

Alkohol

Der må ikke indtages medbragt alkohol på campus. Alkohol er kun tilladt ved Fredagsbar og ved fester efter aftale med ledelsen.

Børn

Af hensyn til medstuderende og undervisere kan børn ikke deltage i undervisningen.

Undtaget herfra er naturligvis børn, der er inviteret som f.eks. lokale børnehaver.

Husdyr

Der må ikke medbringes husdyr på Campus.

Undtaget herfra er dyr, der indgår i undervisningen samt servicehunde.