Del

Beredskab, evakuering og førstehjælp

Hjertestarter

Der er tre hjertestartere på Campus Slagelse

  • Niveau 1 ved frontdesk 
  • Niveau 1 ved bevægelsessalen D1.10
  • Niveau 3 ved C3.13

Der er piktogrammer for placering af hjertestartere alle steder. Al instruktion foregår enten mundtligt og/eller via billeder, når låget åbnes. Det er alle studerendes og medarbejderes eget ansvar at sætte sig ind i, hvor hjertestarterne er placeret og hvordan de virker.

Alle hjertestartere er registreret med nærmere geografisk placering på siden www.hjertestarter.dk og findes tilsvarende som APP.

Førstehjælpskuffert

Findes ved Frontdesk i stueetagen.

Beredskabsplan

Lær beredskabsplanen grundigt at kende. I en nødsituation kan det redde menneskeliv.